Oprichting coöperatie ‘Wij Duurzaam Staphorst’

27 maart 2018

Weblog Staphorst

Als het dan moet, dan doen we het zelf. Met die insteek is er eind 2017 een projectgroep van start gegaan om het ‘verplichte’ windpark in de gemeente Staphorst te realiseren. In de projectgroep nemen gedreven burgers, agrariërs en ondernemers zitting. De gemeente heeft als doel een 100% coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. Deze handschoen heeft de projectgroep opgepakt en plannen zijn inmiddels uitgewerkt.

Oprichting coöperatie
Maandagmiddag 26 maart werd de oprichting van de coöperatie voltrokken. Een bijzondere dag in een traject dat in minimaal tijdsbestek gerealiseerd moet worden. De Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zal de komende weken in Staphorst van zich laten horen. ‘Voor 1 april gaan we het concept windplan aanbieden aan Gemeente Staphorst, dat betekent heel hard werken voor de projectgroep’ vertelt Jenko Huls, bestuurslid van de coöperatie. ‘Hierna pakken we de communicatie en ledenwerving op’. De kar wordt getrokken door Roelof Compagner, ervaren bestuurder in onder meer de sport. Jan Slager tekende voor het penningmeesterschap, Jenko Huls neemt de rol van secretaris op zich en als algemeen bestuursleden sluiten Jan Talen, Albert Bloemhof en Jan Roelof Kooiker aan.

Uitgangspunten coöperatie
Iedereen in de gemeente Staphorst kan meedoen. Dat is het uitgangspunt van de coöperatie, door lid te worden van de coöperatie wordt inspraak en stemrecht verkregen. Daarnaast is op een later moment financiële participatie door investering ook een mogelijkheid. Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken. De groene stroom wordt lokaal afgezet.