K.G.O.

Ruimtelijke kwaliteit is een creatief proces samen met partners, bewoners en ontwerpers die kunnen helpen met het ‘verbinden en verbeelden’ van landschap. Onze coöperatie Wij Duurzaam Staphorst wil zich inzetten om mee te werken aan ideeën voor gebiedsontwikkeling. Provincie Overijssel steunt dit soort ontwikkelingen door de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Voorbeelden daarvan vindt u in onderstaand filmpje. Heeft u ideeën voor groene ontwikkeling binnen de gemeente Staphorst meld het ons. Stuur een mail naar info@wijduurzaamstaphorst.nl