Naar aanleiding van het verkrijgen van de vergunning in 2019 heeft Wij Duurzaam Staphorst de selectieprocedure voor de turbineleverancier opgestart. Na de inventarisatie van een aantal turbineleveranciers is door de coöperatie een voorkeursleverancier geselecteerd. De coöperatie heeft in 2021 tijdens de voorbereiding op de bouwfase van het windpark Bovenwind op grond van de uitkomsten van de eerdere onderhandelingen de overige leveranciers nogmaals benaderd met het verzoek hun aanbieding van december 2019 te actualiseren. Daarna zijn vervolggesprekken met Enercon gevoerd. Dit heeft in juni 2021 geleid tot een overeenkomst tussen Wij Duurzaam Staphorst en Enercon. Beide partijen kijken tevreden terug op het doorlopen van het onderhandelingsproces en zien nu uit naar de bouw van windpark Bovenwind. De samenwerking is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het windpark. Met Enercon kan het project worden gerealiseerd waarbij het windpark Bovenwind wordt gebouwd volgens het eerdere windplan uit 2018 en de verleende vergunning uit 2019.

Enercon levert in 2022 drie windturbines aan coöperatie Wij Duurzaam Staphorst voor het windpark Bovenwind. De windturbines hebben een rotordiameter van 138 meter, een ashoogte van 131 meter en een tiphoogte van 198 meter. Samen wekken de drie windturbines jaarlijks gemiddeld 42,4 GWh op, dat is voldoende stroom voor ongeveer 12.000 huishoudens, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3500 KWh per jaar.