Vergunning

Wij Duurzaam Staphorst heeft op 4 maart 2019 de aanvraag gedaan bij de gemeente Staphorst voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van het windpark. In de aanvraag is de opstelling van het voorkeursalternatief gebruikt. Zie hiervoor elders op de website onder ‘Windpark’. Gemeente Staphorst heeft de aanvraag van Wij Duurzaam Staphorst beoordeeld. De behandeling van de vergunning in de gemeenteraad was op 16 april en 7 mei. De gemeenteraad heeft op 7 mei een ontwerpbesluit genomen voor een Verklaring van geen bedenkingen.

Het plan is daarna door de gemeente ter inzage gelegd en op 6 juni was er een inloopavond met een geluidssimulatie, 360graden scherm-visualisaties en de informatie van de aanvraag op basis van het voorkeursalternatief. De zienswijzen die zijn ingediend heeft de gemeente Staphorst behandeld en Wij Duurzaam Staphorst heeft naar aanleiding van de behandeling in de raad enkele aanpassingen aangebracht in de omgevingsvergunning. Deze is in augustus door Wij Duurzaam Staphorst bij de gemeente Staphorst ingediend. De informatie hierover is op de website van de gemeente Staphorst te lezen.

Gemeente Staphorst heeft de aanpassingen in de aanvraag van Wij Duurzaam Staphorst beoordeeld. De behandeling van de vergunning in de gemeenteraad was op 10 en 24 september. De gemeenteraad heeft op 24 september besloten een Verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gemeente heeft daarop de vergunning aan Wij Duurzaam Staphorst verleend voor de bouw van het windpark Bovenwind. Het project is nu gericht op de realisatie van het windpark. Hierover is elders op de website informatie vermeld.