Vergunning

Wij Duurzaam Staphorst heeft op 4 maart 2019 de aanvraag gedaan bij de gemeente Staphorst voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van het windpark. In de aanvraag is de opstelling van het voorkeursalternatief gebruikt. Zie hiervoor elders op de website onder ‘Windpark’. Gemeente Staphorst beoordeelt de aanvraag van Wij Duurzaam Staphorst. De behandeling van de vergunning in de gemeenteraad staat gepland in april. Op het moment dat daar meer over te melden is, wordt dat hier toegevoegd.