Voor de klankbordgroep van Wij Duurzaam Staphorst willen wij graag sparren met inwoners van de gemeente Staphorst en andere belanghebbenden over de ontwikkeling en de te maken keuzes met betrekking tot het te realiseren Windpark Staphorst. Onder klankbordgroep verstaan wij een orgaan voor mensen en organisaties die graag een adviserende rol willen innemen vanuit een belang maar graag afstand bewaren tot keuzes.

Eerste klankbordgroepbijeenkomst
De eerste klankbordgroepbijeenkomst vond plaats op 21 november 2018. Het was een goed bezochte bijeenkomst waarbij de deelnemers goede vragen stelden. In deze bijeenkomst is de procedure uitgelegd. Via deze link vindt u de presentatie van deze eerste avonden. Er zijn vooralsnog 6 avonden gepland.

Tweede klankbordgroepbijeenkomst
Op 20 december vond de tweede bijeenkomst plaats. Via deze link vindt u de presentatie van deze avond.

Derde klankbordgroepbijeenkomst
Op 9 januari vond de derde bijeenkomst plaats. Via deze link vindt u de presentatie van deze avond.

Vierde klankbordgroepbijeenkomst
Op 30 januari vond de vierde bijeenkomst plaats. Via deze link vindt u de presentatie van de avond

Vervolgbijeenkomst Klankbordgroep
De coöperatie heeft in het windplan aangegeven goede mogelijkheden te zien voor het versterken van de natuur in het plangebied en de natuurbeleving vanuit het nabijgelegen bos hier aan te verbinden. Dit onderwerp wil de coöperatie o.a. bespreken in de klankbordgroep. Daarvoor is een avond gepland in mei 2019.

Deelnemen aan de klankbordgroep
Lijkt het u nuttig om zitting te nemen in de klankbordgroep van Wij Duurzaam Staphorst, laat dan via onderstaand formulier uw gegevens achter, we nemen dan snel contact met u op.

 

 

Klankbordgroep