Windplan

In Staphorst zijn eind 2017 ideeën ontstaan voor het oprichten van een coöperatie die gericht is op een duurzame samenleving. Aanleiding was het voornemen van de gemeenteraad van Staphorst om initiatieven voor de realisatie van 12 MW windenergie binnen de gemeente mogelijk te maken. Wij Duurzaam Staphorst verzocht de gemeente door het hieronder gepubliceerde plan om de planologische medewerking voor realisatie van een windpark met 12 MW windenergie in Staphorst.

De coöperatie doet dit, zodat de bevolking van Staphorst invloed heeft op de uitvoering en we willen waarborgen dat niet alleen de lasten van de windmolens in Staphorst komen te liggen maar dat de hele bevolking van Staphorst kan profiteren in de opbrengsten ervan. In ons windplan lichten we graag toe hoe we dat willen doen: voor direct omwonenden, alle inwoners van de gemeente en de bedrijven en organisaties binnen de gemeente.

Wij zijn blij dat de gemeente een duidelijk standpunt naar de provinciale politiek heeft gemaakt. Net als de gemeente Staphorst zeggen wij: als het dan moet, dan doen we het zelf! Die uitdaging is door ons opgepakt.

Windplan april 2018
Bijlage 1: Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
Bijlage 2: Notitie Impact windpark op omgeving (Pondera Consult)
Bijlage 3: Landschapsanalyse en onderbouwing (landschapsdeskundige Veenenbosch & Bosch)
Bijlage 4: Communicatieplan

 

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
Doe ook mee met de Coöperatie Duurzaam Staphorst. Door lid te worden van de coöperatie wordt inspraak en stemrecht verkregen. Daarnaast is financiële participatie door investering ook een mogelijkheid. Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken. De groene stroom wordt lokaal afgezet. Samen voor de wind. Word lid!