Grondeigenaren

De grondvergoeding wordt geregeld via een zakelijke recht in de vorm van een opstalovereenkomst en/of een erfdienstbaarheid. Anders dan tot nu veel voorkomt, zal de opstalvergoeding niet (alleen) gaan naar de grondeigenaar op wiens land de windmolen komt te staan. Deze grondeigenaar zal wel een goede schadecompensatie gaan ontvangen voor de gemiste inkomsten uit het grondgebied dat nodig is voor de windturbine met kraanplaats en toegangsweg. Ook zal een groot deel van de vergoeding worden uitgekeerd aan de omliggende grondeigenaren in een gebied rondom de windmolens.

De wijze van toedeling is besproken met alle omliggende grondeigenaren en gezamenlijk vastgesteld in januari 2019. In verband met de ruilverkaveling houden we rekening bij de vergoedingen met de positie van de gaande en komende grondeigenaren.