Omgevingsfonds

Via het omgevingsfonds nemen wij onze verantwoordelijkheid zodat inwoners in het plangebied van de windmolens een vergoeding (de ‘lusten’) krijgen die in een reële verhouding staat tot de lasten die inwoners ervaren als gevolg van de realisatie van een windpark in hun directe omgeving. De coöperatie heeft in het windplan als uitgangspunt opgenomen om de bewoners in het gebied actief te betrekken bij het omgevingsfonds. Zij bepalen wat er met de inzet van de financiële middelen uit het fonds gebeurt.
Aan het omgevingsfonds wordt een vaste vergoeding toegekend. In overleg met de omwonenden en het bestuur van de op te richten entiteit (stichting/vereniging) zal bij de start van het omgevingsfonds worden besproken en afgesproken hoe het budget ten goede komt aan de omwonenden en de omgeving.

 

Op de eerste bijeenkomst op 22 januari is het principe van de verdeling van de vergoeding via het omgevingsfonds aan de omwonenden en de omgeving door Wij Duurzaam Staphorst toegelicht. Na de keuze van het voorkeursalternatief worden extra bijeenkomsten voor de betrokken omwonenden georganiseerd. De presentatie van 22 januari kunt u hier vinden.