Omgevingsfonds

Via het omgevingsfonds nemen wij onze verantwoordelijkheid zodat inwoners in het plangebied van de windmolens een vergoeding (de ‘lusten’) krijgen die in een reële verhouding staat tot de lasten die inwoners ervaren als gevolg van de realisatie van een windpark in hun directe omgeving. De coöperatie heeft met het windplan als uitgangspunt de bewoners in het gebied actief betrokken bij het omgevingsfonds. Zij bepalen wat er met de inzet van de financiële middelen uit het fonds gebeurt.

 

Op de eerste bijeenkomst op 22 januari is het principe van de verdeling van de vergoeding via het omgevingsfonds aan de omwonenden en de omgeving door Wij Duurzaam Staphorst toegelicht. De presentatie van 22 januari kunt u hier vinden.

Na de keuze van het voorkeursalternatief zijn in maart 2019 extra bijeenkomsten voor de direct betrokken omwonenden georganiseerd. Aan het omgevingsfonds wordt een vaste en jaarlijkse vergoeding toegekend. Met omwonenden is in maart en april overlegd hoe het budget van het omgevingsfonds ten goede komt aan de omwonenden en de omgeving.