De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft in oktober 2019 subsidie SDE+ aangevraagd bij het RVO. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In februari 2020 heeft het RVO een beschikking afgegeven aan Wij Duurzaam Staphorst voor de subsidie SDE+.