Maatschappelijk fonds

De inwoners van de gemeente Staphorst ontvangen de ‘lusten’ van het windpark via het maatschappelijk fonds van de coöperatie. Wij willen de coöperatieve gedachte van Wij Duurzaam Staphorst extra benadrukken door middel van dit maatschappelijk fonds. Voor het maatschappelijk fonds zal een jaarlijks budget in de begroting worden opgenomen.

Het maatschappelijk fonds in ons windplan is een waardevol onderdeel voor de lokale bevolking. Wij zien echter meer kansen die hiermee gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld investeringen in recreatieve en/of educatieve voorzieningen. Hier valt te denken aan wandelroutes vanuit de bosvijver naar het windpark of een educatieve voorziening over duurzaamheid, klimaat en leefbaarheid in onze dorpen en -met een bredere blik- op deze wereld. Door jeugd hier vroegtijdig bij te betrekken, kunnen we voor de omgeving daadwerkelijk iets betekenen in de bewustwording over duurzaamheid.