Wij Duurzaam Staphorst heeft op 1 oktober 2019 de vergunning van de gemeente Staphorst gekregen voor het realiseren van het windpark Bovenwind. In 2020 is door de RVO een beschikking afgegeven voor de SDE+. In 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en is de eerder verleende vergunning onherroepelijk geworden. Wij Duurzaam Staphorst heeft daarna in 2021 een contract afgesloten met een turbineleverancier voor de bouw van het windpark Bovenwind. De financiering van de bouw van het windpark is in het najaar van 2021 afgerond, waarna de bouw daadwerkelijk door de coöperatie in gang kon worden gezet. De stappen in het proces die inmiddels zijn uitgevoerd zijn onder het kopje ‘Windpark’ vermeld.

De uitvoering van het project is uitgewerkt in samenwerking met de betrokken partijen, zoals Enercon, Van den Heuvel en Enexis. Deze bouwpartners schakelen ook onderaannemers in. Vanaf januari 2022 is de realisatie van het windpark Bovenwind concreet te zien vanaf de Gorterlaan en de Oosterparallelweg. De coöperatie vermeldt de komende maanden op de website aanvullende informatie over de uitvoering van het project voor de realisatie van het windpark Bovenwind. Ook de tijdlijn wordt tijdens de bouwfase regelmatig geactualiseerd.