Wij Duurzaam Staphorst heeft op 1 oktober 2019 de vergunning van de gemeente Staphorst gekregen voor het realiseren van het windpark Bovenwind. De stappen in het proces die hiervoor zijn uitgevoerd in 2018 en 2019 zijn onder het kopje ‘Windpark’ vermeld.
Na het verlenen van de vergunning door de gemeente ligt deze voor de inwoners ter inzage op het gemeentehuis. De coöperatie heeft op 29 oktober de subsidie SDE+ aangevraagd bij het RVO. Ook voert de coöperatie oriënterende gesprekken met turbineleveranciers om te komen tot een keuze van de turbine en de leverancier. De coöperatie werkt de uitvoering van het project uit en vermeldt de komende maanden op deze pagina de onderdelen van het project die bij de realisatie van het windpark achtereenvolgens aan de orde komen.