Van het toekomstige windpark zijn uit verschillende locaties visualisaties gemaakt. De fotovisualisaties hieronder geven een beeld van hoe het windpark er uit kan komen te zien. De commissie MER heeft in juli 2019 advies uitgebracht over de MER en gevraagd de visualisaties uit te breiden. De visualisaties op het VKA uit de aanvraag omgevingsvergunning van maart 2019 zijn aangevuld met een variant van maximale ashoogte (140m) en maximale rotordiameter (150m) binnen de vastgestelde tiphoogte van de aangevraagde omgevingsvergunning. Deze aanvullingen zijn te vinden via deze link.

Vanaf Staphorster Kerkweg

 

 

Vanaf Beugelenveldweg

 

 

Vanaf Oosterparallelweg

 

 

 


In bovenstaande visualisatie wordt bij benadering de posities van de windmolens weergegeven.