Over ons

Eind 2017 zijn ideeën ontstaan voor het oprichten van een coöperatie die gericht is op een duurzame samenleving in Staphorst. Een coöperatie met een lokale focus en een lokaal draagvlak: voor Staphorst en door Staphorst. Een coöperatie van particulieren en bedrijven uit de gemeente Staphorst met als doel een belangrijke bijdrage te willen leveren aan duurzame dorpen en het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Staphorst.

Aanleiding was de ontwikkeling van de plannen voor windenergie binnen de gemeente Staphorst. Vanaf het begin van 2018 heeft een werkgroep een plan opgesteld om een windpark 100% coöperatief te exploiteren. De werkgroep heeft een aantal adviseurs betrokken bij de uitwerking van dit plan. De werkgroep werkte in opdracht van de coöperatie, die in maart 2018 is opgericht en waarbij een bestuur is gevormd.
Een eerste initiatief van de coöperatie was het opstellen van dit windplan voor de realisatie van minimaal 12 MW aan windenergie in de gemeente Staphorst. Doelstelling van het windplan van de coöperatie (zie elders op de website) is een windpark te ontwikkelen en te exploiteren waarbij 100% van het rendement terugvloeit naar de gemeenschap in Staphorst. Het windpark staat voor participatie open voor alle particulieren en bedrijven in de gemeente Staphorst.

Andere initiatieven binnen de (brede) doelstellingen van de coöperatie kunnen vanuit de coöperatie worden geïnitieerd door het bestuur en de leden. Wij Duurzaam Staphorst wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar lokale duurzame energie. Wij vinden dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Dit kan kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of groter via eigen windmolens of een zonnepark en postcoderoos. De coöperatie wil in de toekomst vanuit de bredere doelstelling meer initiatieven gaan ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan duurzame dorpen en het in stand houden van leefbaarheid en sociale samenhang.

De coöperatie stuurt de projectgroep aan voor de realisatie van het windpark Bovenwind (12 MW) in Staphorst. Een vergunning voor dit plan is verleend door de gemeente Staphorst. In 2021 is deze vergunning onherroepelijk geworden en in januari 2022 is gestart met de bouw van het windpark. Afhankelijk van de initiatieven die binnen de coöperatie kunnen gaan ontstaan, kunnen ook andere projectgroepen worden ingesteld en plannen worden uitgewerkt.

 

Bestuur Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
Voorzitter: Jenko Huls (interim) mail
Secretaris: Jenko Huls mail
Penningmeester: Jan Slager mail
Lid: Albert Bloemhof
Lid: Jan Dunnink
Lid: Jan Talen
Lid: Jacob talen

Projectgroep Windpark
Hennie Luten (projectleider realisatie), mail
Externe adviseurs

Werkgroep Windpark
Per onderwerp verschillende samenstelling.