Wij Duurzaam Staphorst wil met iedereen praten

28 mei 2018

Meppeler Courant

Staphorst – De Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst is van plan bij alle verontruste bewoners van De Lommert op bezoek te gaan om met ze in gesprek te gaan over de eventuele plaatsing van drie windmolens in het gebied.

Wij Duurzaam Staphorst mag van de gemeente de door de provincie verplichte drie molens bouwen. De coöperatie met nu al meer dan tweehonderd leden wil alles honderd procent coöperatief doen, met zoveel mogelijk draagvlak. Lusten en lasten blijven binnen de gemeentegrenzen. Overijssel verplicht de gemeente nog 12 megawatt aan windenergie te realiseren. Bureau Pondera speurde naar geschikte locaties. De Lommert is daar een van. Deze plek geniet de voorkeur van Wij Duurzaam Staphorst.

Werkgroep Behoud De Lommert
35 gezinnen die wonen in De Lommert, richtten de Werkgroep Behoud De Lommert op. Ze vinden het kwetsbare gebied tussen Staphorst en de Staatsbossen ongeschikt voor de bouw van molens.

Roelof Compagner, voorzitter van Wij Duurzaam Staphorst, zegt te begrijpen dat sommige bewoners bezorgd zijn. ‘Waar we ook bouwen, overal zijn mensen niet blij. We hebben nog geen definitieve locatie, maar De Lommert geniet de voorkeur. Die plek verzonnen we niet zelf, onderzoeksbureau Pondera ging namens gemeente en provincie op zoek naar geschikte plekken. We gaan met alle bezorgde buurtgenoten om tafel. Ook hebben we een omgevingsfonds waar we planschade uit kunnen betalen, binnen het redelijke. Molens zijn ook niet onze keuze, maar het moet van de provincie. Laten we als gemeenschap dan zelf de regie houden.’