Ontheffing Wet natuurbeheer verleend door Provincie Overijssel

17 juli 2020

Voor realisatie van Windpark Bovenwind heeft adviesbureau Pondera voor Wij Duurzaam Staphorst een onheffing aangevraagd voor de Wet natuurbescherming in maart 2019.

Vorige week ontving de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst bericht van de Provincie Overijssel dat zij onheffing verlenen voor de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van een windpark bestaande uit drie windmolens. Hier vindt u de gehele ontheffing. 

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de gemeente Staphorst. Wij Duurzaam Staphorst wil de transitie naar duurzame energie ondersteunen door projecten. Wanneer inwoners een goed idee hebben, kunnen zij contact opnemen: info@wijduurzaamstaphorst.nl