Uitvoering werkzaamheden stroomkabel windpark Bovenwind

20 januari 2022

Na de start van de graafwerkwerkzaamheden voor de realisatie van het windpark zijn ook de graafwerkzaamheden van de stroomkabel van Enexis opgestart. Dit valt op door de bebording langs de Bullingerweg, Bullingerslag, Westerparallelweg en Parallelweg. Deze bebording geeft de aanleg van een nieuwe stroomkabel aan door Enexis vanaf het windpark Bovenwind naar de Westerstouwe in Meppel.

Meer informatie is te vinden op de website van Enexis (klik hier) en op de website van gemeente Staphorst (klik hier).

Uitgangspunt bij de werkzaamheden is dat bedrijven altijd bereikbaar blijven en hun bedrijfsvoering door kan gaan. Ook bewoners moeten hun woning veilig kunnen bereiken. Overlast wordt zoveel mogelijk tot een minimum beperkt.