Na bewoners nu ook verzet van ondernemers tegen windmolenplan Staphorst

16 april 2019

Reactie coöperatie Wij Duurzaam Staphorst op persbericht:

In De Stentor van  9 april 2019  stond onderstaand bericht. Wij respecteren de journalistieke vrijheid om over onderwerpen te schrijven. De beschreven inhoud willen wij onderbouwen met feiten.Het getoonde kaartje is niet de juiste en actuele weergave van het bedrijventerrein de Bullingerslag aan de oostkant van het spoor. De Bullingerslag wordt/is nu gerealiseerd tot het deel ten noorden van de Ambachtsweg. Hier staan op dit moment de meest dichtstbijzijnde bedrijven van de Bullingerslag ten opzichte van het windpark (circa 1,5 km). De voorziene uitbreiding van Bullingerslag in zuidelijke richting loopt vanaf de Ambachtsweg tot de Polleweg. Dit is voorzien in de door de raad vastgestelde Toekomstvisie in 2018.
De verdere uitbreiding tot de Gorterlaan is in het verleden wel aan de orde geweest, maar ligt niet vast in de actuele ruimtelijke plannen van de gemeente. Een eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein tot de Gorterlaan is geen belemmering voor het windpark van Wij Duurzaam Staphorst.

 

 


Na bewoners nu ook verzet van ondernemers tegen windmolenplan Staphorst

Na enkele tientallen gezinnen in het gebied De Lommert bij Staphorst, komen nu ook ondernemers in het geweer tegen de plaatsing van drie windmolens met een hoogte van tweehonderd meter. ,,De turbines komen te dicht bij bedrijven en de dorpskern’’, zegt Klaas Kooiker, een van de verontruste ondernemers.

 

Toen anderhalve maand geleden bleek waar de molens precies zouden komen te staan, ondernamen de ondernemers actie en heeft Comité Behoud De Lommert een stel medestanders. Het gaat om  ondernemers die werken en wonen op bedrijventerrein Bullingerslag. De groep groeit gestaag. Het zijn er nu al rond de twintig. Ook ondernemers van aanpalend bedrijventerrein De Baarge sluiten zich aan.

De groep verontruste ondernemers kwam al twee keer bij elkaar om hun strategie te bespreken en om geld op tafel te leggen voor het voeren van een juridische strijd. Ze hebben Anne van Nus in de arm genomen. De advocate wordt gezien als dé windmolenspecialist van Nederland. Windparken slaan volgens haar een krater in de lokale dorpsgemeenschappen.

Klaas Kooiker van Kooiker Zuigtechniek: ,,We hebben miljoenen euro’s geïnvesteerd in wonen en werken op de Bullingerslag en nu krijgen we opeens molens van tweehonderd meter hoog voor de deur, met slagschaduw in kantoren en huizen. Dat hadden we graag eerder geweten. Wij zijn met veel ondernemers en we hebben financiële armslag om de strijd aan te gaan.’’

De ondernemers zijn niet tegen windenergie, zo laat Kooiker weten, maar wel op deze locatie, nabij het dorp met het beschermd dorpsgezicht, woonwijk De Slagen en vlakbij hun bedrijven. De ondernemers denken dat er locaties zijn die beter uit de verf komen, zonder die overigens te noemen.

Coöperatie

Het windmolenplan komt is van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS), die alles honderd procent coöperatief doen waarbij lusten en lasten binnen de Staphorster gemeenschap blijven. De 12 megawatt die de molens opwekken, is overigens een opdracht van de provincie. Staphorst moet haar aandeel voor 2021 leveren. Het alternatief is dat Staphorst buitenspel wordt gezet door de provincie, net zoals Ommen, en dan zelf een plek aanwijst waar de windmolens komen te staan.

WDS doet er alles aan om draagvlak te creëren en is volgens de initiatiefnemers het gebied met de minste overlast. De manier waarop de coöperatie omwonenden compenseert is naar eigen zeggen ongekend in Nederland. Er zijn al een paar honderd personen lid van Wij Duurzaam Staphorst.