Wie wil meepraten over het Windpark?

5 november 2018

De Staphorster

Door te praten met een klankbordgroep wil de projectgroep Windpark Staphorst (onderdeel van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst) graag sparren met inwoners van de gemeente Staphorst en andere belanghebbenden over het Windpark Staphorst.

De gesprekken gaan over de ontwikkeling en de te maken keuzes. Onder klankbordgroep verstaat Wij Duurzaam Staphorst een orgaan voor mensen en organisaties die een adviserende rol willen innemen vanuit een belang maar afstand bewaren tot keuzes. Voor deze klankbordgroep is WDS op zoek naar betrokkenen die deel willen nemen. De bijeenkomsten vinden op woensdagavond plaats, gemiddeld één keer in de maand. De eerste bijeenkomst staat gepland op 21 november. Meepraten? Stuur een mail naar info@wijduurzaamstaphorst.nl of meld u aan via www.wijduurzaamstaphorst.nl/klankbordgroep.