Gemeente gunt ‘Wij Duurzaam Staphorst’ drie windmolens

23 mei 2018

De Stentor

De recent opgerichte coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) mag drie windturbines bouwen. Die leveren samen 12 megawatt aan windenergie.

Tot 23 april konden initiatiefnemers een plan indienen bij de gemeente Staphorst. Er kwamen vijf plannen binnen. ,,Het initiatief van Wij Duurzaam Staphorst scoorde de meeste punten op onze criteria en krijgt het vertrouwen van ons”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer. De plannen werden beoordeeld door een onafhankelijke commissie, waarvan het college van burgemeester en wethouders nu het advies overneemt.

Het plan van WDS is volgens de commissie nagenoeg volledig coöperatief. Dat geldt voor de bouw, de omgang met de grondeigenaren en de exploitatie. De inkomsten vloeien vervolgens terug naar de gemeenschap. De coöperatie kan nu aan de slag met de verdere uitwerking van het plan.

De plek waar de molens komen staat nog niet vast. WDS richt het vizier voor de plaatsing van de drie turbines op het gebied de Lommert. ,,Dat is onze eerste keus, met als alternatief Rouveen-Oost”, liet secretaris Jenko Huls van coöperatie onlangs in deze krant weten. De Lommert ligt ten oosten van de spoorlijn Zwolle-Meppel en op loopafstand ten noordwesten van de Boswachterij Staphorst. ,,Dat gebied heeft als voordeel dat er vrijwel geen woningen zijn. Het is een open gebied. Wij kunnen daar tegemoet komen aan de wens van de gemeente: een honderd procent coöperatief windpark, waarbij de winst binnen de gemeentegrenzen blijft. Bovendien wordt in onze plannen de groene stroom lokaal afgezet”, aldus Huls.

Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken.