Inloopavond nieuw windpark trekt veel belangstellenden

5 oktober 2018

Meppeler Courant

Staphorst – Er was woensdagavond veel belangstelling voor de inloopavond die de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst en de gemeente Staphorst hielden over een nieuw windpark in Staphorst.

De ontwikkeling van het park wordt nauwlettend in de gaten gehouden door provincie Overijssel. Gedeputeerde Annemieke Traag bezocht de bijeenkomst. Ze toonde zich onder de indruk van de doelstellingen van de coöperatie en het aantal belangstellenden, zo liet ze onder andere via Twitter weten.

De provincie eist van de gemeente Staphorst dat ze voor 2021 12 megawatt aan windenergie invult. De Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met nu 175 deelnemers, mag het plan uitvoeren. Lusten en lasten blijven binnen de eigen gemeenschap.

 

In gesprek
Grondeigenaren uit het geplande gebied, leden van de coöperatie, ambassadeurs, raadsleden, investeerders, belangstellenden uit de verschillende dorpen maar ook toekomstige omwonenden gingen met elkaar in gesprek.

Het belangrijkste van de avond is volgens Wij Duurzaam Staphorst gelukt. Elke bezoeker heeft kennis kunnen nemen van hoe de coöperatie van plan is het profijt 100 procent binnen het dorp wil houden door een omgevingsfonds voor omwonenden en een maatschappelijk fonds voor initiatieven binnen de gemeente. Daarnaast hebben bezoekers de gemeente Staphorst adviezen kunnen geven over het te houden milieueffectenonderzoek en kunnen praten over de mogelijke opstellingsvarianten.

 

De Lommert
Er is ook tegenwind. Bewoners van De Lommert, samen Comité Behoud De Lommert – zo’n 35 gezinnen – zijn faliekant tegen de molens. Ze willen dat Wij Duurzaam Staphorst meer gebieden onderzoekt op geschiktheid. Die zijn er ook, want een bureau kwam met vier geschikte locaties op de proppen. Een echt vergelijkend onderzoek kwam er niet. Wij Duurzaam Staphorst gaat voor De Lommert. Daar is de overlast het minst. Behoud De Lommert eist een vergelijkend onderzoek. Mocht De Lommert als de beste plek naar voren komen, dan legt de buurt zich daarbij neer.

Gebeurt dat allemaal niet, dan gaat de buurt procederen.