GB en PvdA: ‘Onvoldoende inspraak’ over windmolens

7 november 2018

Meppeler Courant 

Staphorst – Gemeentebelangen en de PvdA in Staphorst vinden dat de gemeente Staphorst het proces om te komen tot de locatie voor nieuwe windmolens te vroeg uit handen heeft gegeven.

Burgers hebben onvoldoende inspraak gehad over de locatiekeuze voor een dergelijk groot onderwerp.

Gemeentebelangen had het onderwerp windenergie gisteravond op de agenda gezet. De partij vindt dat de politiek zichzelf buiten spel heeft gezet door de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst de opdracht te geven de molens te plaatsen, inclusief de locatie. De plek waar de molens komen is De Lommert.

 

Draagvlak
De locatiekeuze is volgens GB en PvdA te snel voorbij gegaan. Er waren aanvankelijk twaalf geschikte plekken, toen vier en opeens nog maar eentje. Dat is volgens de partijen geen participatie, laat staan draagvlak. Er had op z’n minst een onderzoek moeten liggen naar ten minste twee vergelijkbare locaties. Nu staan bewoners volgens de partijen voor een voldongen feit.

‘Het is een financiële keuze en geen politieke keuze geweest’, aldus Alfred Stegeman van GB. Hij vindt dat het proces niet goed is geweest, omdat burgers geen zeggenschap hebben gehad over de locatie van de 200 meter hoge molens. ‘Dat hebben wij als partij ook niet goed gedaan’, stak hij de hand in eigen boezem. ‘De politiek moet hier altijd over gaan en niet een initiatiefnemer. Nu is de grondpositie leidend geweest en niet de wens van de burgers of de politiek.’

 

Rijdende trein
CDA, ChristenUnie en de SGP zien het anders. De locatie is onlosmakelijk verbonden met het besluit dat begin dit jaar is genomen, zeggen deze partijen. De raad nam dat besluit. ‘U zit om een rijdende trein en u komt erachter dat een station al lang voorbij is’, aldus Luuk Hoeve van de CU. Die vindt dat de participatie juist nu plaatsvindt. ‘Nee, ik trek aan de noodrem’, aldus Stegeman.

De gemeente stemde in met vier locaties, diverse initiatiefnemers schreven in op allemaal een andere locatie. ‘Bij de keuze voor Wij Duurzaam Staphorst stond de plek dus ook vast. En de gemeenteraad ging daar begin dit jaar mee akkoord. Niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen’, vinden CDA, SGP en ChristenUnie en ook het college vindt dat.

‘Initiatiefnemers konden inschrijven op een locatie. U als raad gaf aan: wij geven medewerking aan een initiatiefnemer en dus een locatie. Dat nu ter discussie stellen is niet volgens de kaders die u als raad heeft meegegeven’, zegt wethouder Alwin Mussche.