Coöperatie wij Duurzaam Staphorst houdt inloopavond

2 oktober 2018

Meppeler Courant 

Staphorst – De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst houdt woensdagavond 3 oktober in samenwerking met gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst in de patio van het gemeentehuis.

Tussen 19.00 en 21.30 uur is iedereen welkom om mee te denken over een windpark in zoekgebied De Lommert. Met het idee voor en door Staphorst zet de coöperatie de eerste concrete stappen naar realisatie van het windpark.

Tijdens de bijeenkomst wordt er informatie gegeven over het windpark. Er is ruimte tot het stellen van vragen. Vragen van belanghebbenden zijn voor Wij Duurzaam Staphorst van belang om rekening mee te houden op weg naar de uitvoering van het park. Op de inloopbijeenkomst wordt er informatie gegeven over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de mogelijke posities van de molens binnen het zoekgebied, informatie over de voortgang en planning van het windpark en de manier waarop Wij Duurzaam Staphorst het profijt van het windpark in de gemeente houdt.

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst laat een milieueffectrapportage opstellen. Dit rapport brengt de milieueffecten van een plan in beeld,voordat de overheid daar een besluit over neemt. De coöperatie doet dit om mogelijke effecten goed in beeld te hebben en wil graag dat inwoners meedenken over wat precies wordt onderzocht.

De te onderzoeken punten staan in de onceptnotitie Reikwijdte Detailniveau. In de notitie staat het zoekgebied, opstellingsvarianten en de milieueffecten. Slagschaduw en geluid zijn te onderzoeken milieueffecten. De notitie ligt ter inzage bij de gemeente voor een periode van zes weken. Graag vult de coöperatie deze aan met ideeën van inwoners, daarom is het belangrijk dat zij kennisnemen van deze notitie. De notitie is online te vinden op de website van gemeente Staphorst en op de website van Wij Duurzaam Staphorst.

Overigens is niet iedereen blij met de plannen. Het Comité Behoud de Lommert voert actie. De 35 gezinnen willen pertinent niet dat in De Lommert molens komen. Het comité gaf al aan ook naar de inloopbijeenkomst te gaan.