Definitief windplan 12 MW door Wij Duurzaam Staphorst

23 april 2018

Weblog Rouveen

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft het college van de gemeente Staphorst laten weten definitief voor het oprichten van windenergie te gaan door het indienen van haar windplan op 21 april jl. De sluitingsdatum voor indienen van een windplan was door de gemeente Staphorst vastgesteld op 22 april. Het windplan van de coöperatie beschrijft de toekomstige locatie van de windmolens, de financiering ervan maar ook de participatie en communicatie met de bevolking. Het windplan gaat uit van een 100% coöperatie waarbij het profijt volledig ten goede komt aan omwonenden, grondeigenaren, inwoners, ondernemers en lokale initiatieven.

 

Coöperatie sleutelspeler stimuleren lokale duurzaamheid
De ruim 20 mensen en 30 ambassadeurs achter de coöperatie en het windplan heeft de laatste weken hard aan de weg getimmerd. De coöperatie is opgericht, een tweetal informatieve avonden zijn georganiseerd en er is gewerkt aan het windplan. Op 12 april was er een informatieavond die door ruim 150 belangstellenden is bezocht. De oproep om lid te worden van de coöperatie is inmiddels door bijna 200 inwoners opgepakt: binnen 24 uur was de coöperatie de grens van 100 leden al gepasseerd.

Dit ledental in korte tijd geeft aan dat er draagvlak is voor de doelen van de coöperatie en de uitgangspunten van het windplan van de coöperatie: het profijt komt 100% ten goede aan de lokale bevolking en ondernemers. De inloopavond voor bewoners en grondeigenaren trok zo’n 75 bezoekers. Deze avond gaf de betrokkenen in het gebied de mogelijkheid om het dialoog op te starten. De coöperatie concludeert naar aanleiding van beide avonden dat er bij de bevolking behoefte is om goed geïnformeerd te worden. De coöperatie is op grond van de grote belangstelling ervan overtuigd dat zij een belangrijke sleutelspeler is om duurzaamheid bij de lokale bevolking te stimuleren. Het windplan is de eerste stap daarin.

 

Keuze windplan
Voor de coöperatie en andere initiatiefnemers is het nu wachten op de beoordeling van de adviescommissie die de gemeente heeft aangesteld met daarna het besluit van het college van B&W eind mei. De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zal de komende weken verder werken aan ledenwerving en het informeren van de inwoners en ondernemers over haar plannen. Op de website wijduurzaamstaphorst.nl is informatie over de coöperatie te lezen en kan elke inwoner zich aanmelden als lid.