Bouw van drie windmolens in Staphorst kost Wij Duurzaam Staphorst 18 miljoen euro

15 juli 2021

De Duitse windmolenbouwer Enercon levert in 2022 drie windturbines aan coöperatie Wij Duurzaam Staphorst voor het windpark Bovenwind. Alles bij elkaar komt de factuur uit op 18 miljoen euro.

bron: Meppeler Courant 14 juli 2021

De windturbines hebben een rotordiameter van 138 meter, een ashoogte van 131 meter en een tiphoogte van 198 meter. Samen wekken ze jaarlijks gemiddeld 42,4 GWh op, dat is voldoende stroom voor ongeveer 12.000 huishoudens, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3500 KWh per jaar. De hoogte is iets lager dan de 212 meter die als maximum in de omgevingsvergunning staat.

Naar aanleiding van het verkrijgen van de vergunning in 2019 startte Wij Duurzaam Staphorst de selectieprocedure voor een leverancier voor de windturbines op. Na de inventarisatie van een aantal turbineleveranciers selecteerde de coöperatie een voorkeursleverancier

De coöperatie benaderde dit jaar op grond van de uitkomsten van de onderhandelingen de overige leveranciers nogmaals met het verzoek hun aanbieding van december 2019 te actualiseren. Daarna kwamen er vervolggesprekken met Enercon. Dit leidde in juni tot een overeenkomst tussen Wij Duurzaam Staphorst en deze molenbouwer.

Locatie

Windpark Bovenwind bestaat uit drie windturbines, gepland op de locatie tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. Na het verlenen van de definitieve vergunning door de gemeente Staphorst stapten bezwaarmakers in november 2019 naar de Raad van State. Burgers en bedrijven willen de molens niet op deze plek. Deze beroepsprocedure gaf vertraging in de oorspronkelijke planning en de onderhandelingen.

De Raad van State deed in mei een uitspraak. Daarmee werd de omgevingsvergunning onherroepelijk. „Dat was voor ons de meest lastige periode, omdat we niet wisten wanneer de uitspraak zou komen en wij wel met planningen te maken hadden”, zegt projectleider Piet la Roi.

Voorbereiding begint dit jaar

Enercon realiseert naast de drie molens ook de benodigde civiele werkzaamheden, zoals de fundaties en kraanopstelplaatsen. Door deze werkzaamheden bij dezelfde partij neer te leggen heeft Wij Duurzaam Staphorst de raakvlakken tussen deze werkzaamheden beperkt. Dit komt volgens Wij Duurzaam Staphorst het project ten goede.

Door de overeenkomst met Enercon start de voorbereiding van de bouw van het windpark nog dit jaar. De windturbines zullen in de loop van 2022 de eerste stroom aan het net leveren.

Wij Duurzaam Staphorst zet zich niet alleen in voor de energietransitie. „Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk de gemeente Staphorst versterken”, zegt La Roi.

Personen op de foto v.l.n.r.
Gert-Jan van Buiten, Erik Petter, Stefan Buning en daarachter Piet la Roi en Bram van Noort
Foto: Enercon