Volksvertegenwoordigers bepalen niet waar windmolens komen

21 november 2018

Meppeler Courant

Staphorst – Werkgroep Behoud De Lommert die windmolens wil weren uit dit gebied zou niet boos moeten zijn op de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst die de turbines wil realiseren. De pijlen zouden gericht moeten zijn op de gemeenteraad. ‘De politiek had beter moeten opletten’

Dat zegt het bestuur van Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS). ‘We zijn op pad gestuurd met strenge regels en daar houden wij ons strikt aan’, zeggen Roelof Compagner, Jenko Huls en Piet la Roi, van de coöperatie. ‘Je kunt ons niet kwalijk nemen dat we doen wat we moeten doen volgens de regels die we meekregen uit het gemeentehuis.’

Staphorst moet voor 2021 nog 12 megawatt aan windenergie realiseren. De gemeente besloot initiatiefnemers te vragen een plan te maken. Er waren vijf indieners. Wij Duurzaam Staphorst won met een 100 procent coöperatief plan, waarbij lasten en lusten in de gemeenschap blijven. Ze wil de drie molens van 200 meter hoog realiseren in De Lommert. De buurt is boos. Bewoners voelen zich niet gehoord. Ze willen op z’n minst een onderzoek naar twee geschikte locaties en niet een aanwijzing.

 

Gemeenteraad

Wie bepaalt waar die molens komen? Je zou zeggen de gemeenteraad van Staphorst. Drie keer 200 meter hoge molens komen op een plek die democratisch is besloten. Dat gebeurde niet. Wij Duurzaam Staphorst moest naar eigen zeggen een plan indienen én een locatie. Er lag wel een onderzoek van bureau Pondera aan ten grondslag. Pondera kwam met twaalf geschikte locaties op de proppen. De Lommert was er een van. ‘Weinig bewoners en dus weinig overlast’, concludeerde Pondera. WDS koos vervolgens voor De Lommert.

Een onafhankelijke commissie, bestaande uit drie experts, ingehuurd door de gemeente, vond het plan van WDS in De Lommert het beste. Deze kwam met een advies voor het college van B en W. Het college stemde in met het advies van de beoordelingscommissie waarin Wij Duurzaam Staphorst als beste initiatief naar voren kwam. De gemeenteraad had het nakijken. Het had nog erger gekund. Als Staphorst was blijven weigeren nieuwe windmolens te plaatsen, dan had de provincie de locatie bepaald.

 

Eén locatie

‘Zonder een locatiekeuze zou ons plan niet in behandeling worden genomen. Het mochten ook geen twee locaties zijn, maar één. Als de experts De Lommert niet geschikt hadden gevonden, hadden we niet gewonnen’, zegt Roelof Compagner. ‘De coöperatie heeft, bij het bepalen van de locatie van de turbines, nog de nodige ruimte’, schreef de gemeente in een communiqué in april. Niet dus. ‘Binnen De Lommert, zo moet je dat lezen’, zegt Compagner. Daar is Behoud De Lommert boos over. Niks geen keuze. Het stond vast.

De gemeenteraad, waarvan je zou verwachten die die bepaalt waar de molens komen, stond feitelijk buiten spel. De raad bekrachtigde in een voorstadium wel het Pondera-rapport met de twaalf mogelijke locaties, maar ze bepaalde niet op welke plek de molens komen. ‘Dat is gek’, vindt raadslid Alfred Stegeman van Gemeentebelangen. Hij steekt de hand in eigen boezem en noemt het een weeffout. ‘Dit is een blunder van de eerste orde. We hebben dat niet goed gezien We spraken volgens mij vorig jaar af dat de raad de locatie zou bepalen. We hebben het laten lopen. Ook het college heeft gefaald.’

De PvdA is eveneens kritisch. De partijen staan alleen. CU, CDA en SGP vinden dat je niet tijdens de wedstrijd de regels kan veranderen.

 

Uitvoerders

Het zijn deze regels waar Wij Duurzaam Staphorst mee aan de slag ging. Ze is uitvoerder. Bovendien speelt de factor tijd een grote rol. Nu opnieuw beginnen om op democratische wijze te bepalen waar de molens komen, kan niet. De deadline is 1 januari 2021. ‘Het kan niet zo zijn die wij als volksvertegenwoordigers niet bepalen waar die molens komen. Ik vind dat dit alnog moet’, vindt Stegeman.

Tegenstanders wijzen naar de spelers, maar die spelen het spel volgens de regels die gelden. ‘Wij doen precies wat de gemeente van ons vraagt. Het zou voor ons gedoe schelen als wij hadden kunnen zeggen: de molens zijn hoog, maar de gemeenteraad besloot democratisch dat ze in De Lommert moeten komen. Dat is nu niet zo. Wij kozen voor De Lommert op basis van het Pondera-rapport. Het is niet de gemeenteraad die de keuze maakte. Maar dat mag je ons niet aanrekenen’, zegt Roelof Compagner.

‘En het is een heel goed plan, menen wij. De hele gemeenschap plukt daar de vruchten van. We hebben ook al bijna 200 leden. Wat ons betreft doen zoveel mogelijk burgers mee. Dat is draagvlak.’