Besluit gemeenteraad 7 mei 2019

7 mei 2019

Vanavond heeft de gemeenteraad van Staphorst een besluit genomen over de vergunningsaanvraag voor het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. De raad heeft met 10 stemmen voor (CU en SGP) en 7 tegen besloten om in te stemmen met de verklaring van geen bedenking en gaat onze aanvraag ter inzage leggen volgende week. We willen u dit goede nieuws niet onthouden!