Windpark Staphorst gaat Bovenwind heten

25 juli 2019

Drie windmolens zullen in 2021 langs de horizon rijzen kijkend richting het zuidoosten vanaf de kern van Staphorst. Een duurzaam uitzicht op een coöperatief initiatief van Wij Duurzaam Staphorst. Windpark Staphorst werd het tot nog toe in de volksmond genoemd. Als het aan Wij Duurzaam Staphorst ligt komt daar vanaf nu verandering in: Windpark Bovenwind is een naam die vanaf nu bij het te bouwen windpark hoort.

Bovenwind
‘De drie geplande windmolens zijn gepositioneerd langs en in nabijheid van de Bovenweg. Zo is de naam voor het Windpark niet uit de lucht gevallen. Daarnaast is bovenwind een Nederlands woord dat staat voor luchtbewegingen in de bovenlucht. Luchtbewegingen in de hogere luchtlagen hebben vaak een toenemende windsnelheid en wekken zo meer energie op zodra deze langs onze wieken waait’, vertelt voorzitter Roelof Compagner van Wij Duurzaam Staphorst over de gekozen naam.

Duurzaamheid
Wij Duurzaam Staphorst wil als coöperatie een rol spelen in de aanzet en uitvoer van lokale duurzame initiatieven. Met als uitgangspunt dat duurzaamheid een agendapunt is waarin we allemaal onze verantwoording hebben. Zij gaan samen met inwoners en bedrijven voor een duurzaam Staphorst. ‘Duurzaamheid doe je samen, niet alleen voor jezelf maar ook voor de toekomst van onze kinderen’.

Het eerste opgepakte project is het geplande windpark waarmee 12 MW windenergie wordt opgewekt. Voor dit project zijn er in augustus vier inloopbijeenkomsten gepland van 19.30 – 22.00 uur (20 aug. D’Olde Skoele in Rouveen, 22 aug Restaurant De Vos in IJhorst , 27 en 29 aug Zaal Spoorzicht in Staphorst) om de inwoners te informeren en waar inwoners zich kunnen inschrijven voor de peiling van de financiële participatie die in 2020 zal plaatsvinden.