Wij Duurzaam Staphorst innovatie ten top

4 oktober 2022

ENERCON installeert eerste EP3 windenergieomvormer met innovatieve E-gondel

Vorige week donderdag scheen de zon en was het bijna windstil. Je zou denken ’niet het ideale weer voor een windmolen’, maar wel voor de bouw ervan. Het bouwteam op windpark Bovenwind zette alle zeilen bij en bereikte de top van de eerste toren! De drie bovenste torendelen van windmolen één zijn gehesen en daarbovenop is, tegen het einde van de middag, de nacelle (de machinekamer waar de omzetting van de windkracht plaatsvindt) geplaatst. De dagen erna maakte het bouwteam pas op de plaats, want er werd veel wind voorspeld waardoor de kraan horizontaal gelegd moest worden. Deze week worden de bouwwerkzaamheden vervolgd en zullen bij gunstige omstandigheden de bladen geplaatst worden.

Succesvol resultaat
De EP3-serie van Enercon was het eerste succesvolle resultaat van een belangrijk zesjarig technologisch transitieproces dat begon in 2016. Sindsdien zijn er meer dan 1025 turbines van dit type besteld. Een innovatie op de EP3 is de E-gondel. De E-gondel staat bovenop de toren. Het modulaire E-gondelconcept wordt voor het eerst geïntroduceerd in Staphorst. Deze ‘tweede generatie’ E-gondels, met ongewijzigde buiten en binnen afmetingen, hebben een nieuw elektrisch systeem, die is ontstaan uit nieuwe visies op de verwerking van gegevens en aansturing van de windmolen.

Prototype innovatie
Enercon zal binnenkort de installatie voltooien van zijn nieuwste 4.26MW E-138 EP3 E3-prototype met E-gondel in Staphorst. Er zullen nog twee prototypes worden geplaatst om dit project te voltooien – deze units bevinden zich momenteel in de pre-inbedrijfstellingsfase van de fabriek, terwijl de eerste unit is getest en gevalideerd in de R&D-testfaciliteit van Enercon in Aurich. Het meest bijzondere aan deze opstelling is dat de elektrotechnische apparatuur, zoals de transformator, die voorheen onder in de toren stond, is verplaatst naar de e-gondel bovenop de toren. Dit heeft tot resultaat een efficiëntere omzetting en dus minder verlies.

Wij Duurzaam Staphorst
Wij Duurzaam Staphorst is in 2018 opgericht en heeft inmiddels bijna 300 leden. De lokale bevolking, ambassadeurs van de coöperatie en WDODelta hebben een flink startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark, de rest van het eigen vermogen wordt opgehaald via crowdfunding, waarvan de coöperatie aan de vooravond staat om op te starten. Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast maatschappelijk gemeente Staphorst versterken.