Wij Duurzaam Staphorst en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen voor de wind!

21 oktober 2019

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst en het Waterschap werken vanaf de initiatieffase samen aan de realisatie van 12 MW windpark in Staphorst. Afgelopen week hebben de coöperatie en het waterschap verdere samenwerking vastgelegd in een intentieverklaring.
Wij Duurzaam Staphorst heeft voor het windpark genaamd Bovenwind onlangs de vergunning verkregen van de gemeente Staphorst. Momenteel bereidt de coöperatie de aanvraag voor de subsidie SDE+ voor. Deze aanvraag wordt eind oktober bij het RVO ingediend. In de intentieverklaring spreken de coöperatie en het waterschap de uitvoering van de verdere samenwerking af, waaronder de vermogensinbreng door het waterschap in 2020. Marion Wichard van het dagelijks bestuur ondertekende deze intentie met haar handtekening en Erik Petter deed hetzelfde namens het te bouwen windpark Bovenwind door de coöperatie.  WDODelta en Wij Duurzaam Staphorst zijn positief over wat er tot nu toe bereikt is. Zij zijn ervan overtuigd dat dit project voor beide organisaties in de toekomst een win-win situatie oplevert waar vooral de lokale bevolking profijt van zal hebben: Samen voor de wind!