Raad van State doet uitspraak over windpark Bovenwind

19 mei 2021

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 23 december uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind van Wij Duurzaam Staphorst. Conclusie was dat alle onderzoeken en voorbereidingen goed zijn uitgevoerd en de vergunning terecht door de gemeente is verleend. De Raad van State heeft in december gevraagd om extra voorschrift van de gemeente  in de al verleende omgevingsvergunning om de maximale geluidsbelasting uit het geluidsonderzoek voor het windpark vast te leggen. Dit nieuwe voorschrift is in januari voorgelegd aan de Raad van State, die op 19 mei uitspraak heeft gedaan hierover. Het maatwerkvoorschrift is positief bevonden, wat betekent dat  coöperatie de voorbereidingen voor de bouw kan treffen. Het contract met een windturbineleverancier en de financiering van het windpark zijn de volgende stappen. Voorzitter Roelof Compagner: “Ons geduld is op de proef gesteld en we zijn blij met deze uitspraak waarmee de procedure nu definitief afgerond is. We gaan met enthousiasme de vervolgstappen zetten.”

Windpark Bovenwind
Windpark Bovenwind bestaat uit drie windturbines met een tiphoogte van circa 200 meter en komt op de locatie tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. Het windpark draagt bij aan de doelstellingen wind op land van de provincie Overijssel. Het was de bedoeling dat de windmolens in 2021 zouden draaien. Dit wordt in de huidige planning 2022. Deze beroepsprocedure heeft gezorgd voor vertraging in de oorspronkelijke planning. Vanaf 2022 draait het 100% coöperatieve windpark in Staphorst op de wind, geeft het profijt aan de lokale gemeenschap en levert het eveneens een bijdrage aan de energietransitie en de RES West Overijssel.
Na het verlenen van de definitieve vergunning door de gemeente Staphorst is er in november 2019 een beroep ingesteld bij de Raad van State door een groep omwonenden en bedrijven. De uitspraak van vandaag betekent dat met de herstelde omgevingsvergunning het gebrek dat de Raad van State bij de tussenuitspraak constateerde (de geluidsvoorschriften) is weggenomen. Daarmee is de omgevingsvergunning voor het Windpark onherroepelijk geworden. Projectleider Piet la Roi: “De uitspraak is natuurlijk een mooie opsteker voor het coöperatieve project vanuit de lokale gemeenschap. De projectplanning kan na deze uitspraak nu echt worden ingevuld en we gaan in het oorspronkelijke tempo weer door.”

Wij Duurzaam Staphorst
Wij Duurzaam Staphorst is in 2018 opgericht en heeft inmiddels bijna 300 leden. De lokale bevolking, ambassadeurs van de coöperatie, hebben een flink startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark. Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk de gemeente Staphorst versterken.