Om de lucht in te kunnen moet je eerst diep de grond in

3 juni 2021

De eerste meting voor de bouw van het windpark is gedaan. Op 3 en 4 juni zijn grondboringen verricht en wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de funderingen worden uitgewerkt. Ook kan daarmee bepaald worden hoe de kraanopstelplaatsen en transportroutes op de bouwplaats moeten worden aangelegd. Wij Duurzaam Staphorst is blij dat er met de voorbereidingen van de realisatie van het windpark Bovenwind nu echt een begin gemaakt kan worden. Na een lange tijd van wachten op de uitspraak van de Raad van State is de coƶperatie na 19 mei aan de slag gegaan met de voorbereidingen. De komende maanden zullen in het teken staan om het bouwproces verder voor te bereiden. Wanneer er meer duidelijk is over de planning wordt deze op de tijdlijn van het project elders op de website geactualiseerd.