Het project staat er goed voor!

17 mei 2023

‘Als het dan moet, dan doen we het zelf.’ Met dit credo nam Wij Duurzaam Staphorst de touwtjes in handen en bouwde zij Windpark Bovenwind. Het doel was 100% lokaal eigendom, een coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. En dat is gelukt. Veel inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te participeren in dit innovatieve project.

Met de komst van drie windmolens is de horizon van Staphorst veranderd. Over dit beeld zullen de meningen waarschijnlijk nog lang blijven verschillen. Wat blijft is de kracht van onze gemeente en de doelen die zijn (en worden) bereikt met de realisatie van dit project. Want ongeacht het gevoel bij, of de mening over deze drie reuzen, de gemeente bereikt met deze drie molens de ambitieuze duurzaamheidsdoelen, die ons dichterbij een energieneutraal Staphorst in 2050 brengen.

En nu? Nu wordt toegeleefd naar het moment dat de molens daadwerkelijk energie gaan genereren. En dat levert her en der wat vraagtekens op. Voor het oog zijn de molens af maar ze staan nagenoeg stil. Hoe kan dit?

Windpark Bovenwind sneller gebouwd dan gemiddeld, de opstart van de innovatie kost tijd.

De realisatie van het windpark ging enorm snel, wel 2 tot 3 jaar sneller dan gemiddeld in Nederland. Dit is een prestatie op zich en toont hoeveel lef en ondernemerschap in onze gemeente huist. Daar komt bij dat er drie innovatieve molens zijn gebouwd, de eersten van hun soort. Ook dit past in de ondernemersgeest van Staphorst. De opstart van een innovatie kost tijd, meer dan bij een standaard molen. Die tijd is door de coöperatie en de leverancier ingecalculeerd. Met de eerste turbine wordt door leverancier ENERCON nog steeds volop getest. Stefan Buning, Sales Manager bij ENERCON: “Het opleveren van een prototype windturbine zoals hier in Staphorst is een intensieve aangelegenheid en brengt altijd de nodige uitdagingen met zich mee. Het testen en meten van de nieuw ontwikkelde hardware en software in dit prototype kost de nodige tijd.

Uitgebreide testfase omwille van landelijke en Europese normeringen.

Na elke update volgt een uitgebreide testfase. Elke stap wordt op dezelfde manier en met dezelfde zorgvuldigheid genomen, ook omwille van landelijke en Europese normeringen. Dat is ook de reden waarom op dit moment alles stap voor stap gaat. Voor het beeld van buitenaf staan de turbines veel stil, maar er gebeurt in de turbine wel degelijk van alles. Als het testen van turbine één afgerond is, wordt de software overgezet naar de andere turbines en dan gaat het snel. Dit komt omdat voor de overige turbines datgene kan worden toegepast wat bij turbine één allemaal is doorlopen, waardoor deze turbines sneller ingeschakeld kunnen worden.”

Ondertussen rees aan de voorzijde van het terrein een windmeetmast op. Met deze mast doet men nauwkeurige windmetingen waarmee een prognose van het lokale windprofiel gemaakt wordt en de verwachte opbrengst van windenergie geverifieerd wordt. Zo wordt in dit laatste stadium aan alle aspecten gewerkt die bijdragen aan dit succesvolle en lucratieve project van en voor Staphorsters.

Samengevat: het project staat er goed voor, en we verwachten helemaal klaar te zijn voor het volgende windseizoen!

Heeft u vragen? Mailen kan naar info@wijduurzaamstaphorst.nl