Doe ook mee met de Coöperatie Duurzaam Staphorst. Door lid te worden van de coöperatie wordt inspraak en stemrecht verkregen. Daarnaast is financiële participatie door investering ook een mogelijkheid. Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken. De groene stroom wordt lokaal afgezet. Samen voor de wind.

Bestuur Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
Voorzitter: Roelof Compagner
Secretaris: Jenko Huls
Penningmeester: Jan Slager
Lid: Albert Bloemhof
Lid: Jan Talen
Lid: Jan Roelof Kooiker

Projectgroep Windplan
Albert Bloemhof
Jan Dunnink
Jenko Huls
Piet la Roi
Bert Kuijers
Theo Bouius
Herman Dunning
Jan Vos

Ik word lid van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst