Proces: wanneer en wat?

Informatieavond voor iedereen

12 April 2018
Informatievond Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie wil een plan in gaan dienen bij Gemeente Staphorst voor de realisatie van 12 MW windenergie. Iedereen is welkom om zich daarover te laten informeren bij Zaal Spoorzicht. Spontaan melden zich naar ...
Informatievond Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie wil een plan in gaan dienen bij Gemeente Staphorst voor de realisatie van 12 MW windenergie. Iedereen is welkom om zich daarover te laten informeren bij Zaal Spoorzicht. Spontaan melden zich naar aanleiding van deze avond al bijna 80 leden aan.

Informatieavond grondeigenaren en bewoners zoekgebied

13 April 2018
Informatievond Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie wil een plan in gaan dienen bij Gemeente Staphorst voor de realisatie van 12 MW windenergie. Grondeigenaren en bewoners zijn welkom om zich daarover te laten informeren.
Informatievond Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie wil een plan in gaan dienen bij Gemeente Staphorst voor de realisatie van 12 MW windenergie. Grondeigenaren en bewoners zijn welkom om zich daarover te laten informeren.

80 leden

14 April 2018
80 leden gepasseerd! Wil jij ook meepraten en meedoen aan een Duurzaam Staphorst? Word lid! Voor maar € 10,- per jaar houden wij je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.
80 leden gepasseerd! Wil jij ook meepraten en meedoen aan een Duurzaam Staphorst? Word lid! Voor maar € 10,- per jaar houden wij je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.

100 leden

16 April 2018
De mijlpaal van 100 leden gepasseerd! Wil jij ook meepraten en meedoen aan een Duurzaam Staphorst? Word lid van jouw coöperatie! Voor maar € 10,- per jaar houden wij je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.
De mijlpaal van 100 leden gepasseerd! Wil jij ook meepraten en meedoen aan een Duurzaam Staphorst? Word lid van jouw coöperatie! Voor maar € 10,- per jaar houden wij je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Indienen Windplan

21 April 2018
Vandaag hebben wij ons Windplan ingediend bij de Gemeente Staphorst. Hierin is opgenomen hoe wij op een coöperatieve wijze een windpark willen voor onze gemeente. Hoe? 100% profijt in het dorp met zo min mogelijk overlast.
Vandaag hebben wij ons Windplan ingediend bij de Gemeente Staphorst. Hierin is opgenomen hoe wij op een coöperatieve wijze een windpark willen voor onze gemeente. Hoe? 100% profijt in het dorp met zo min mogelijk overlast.

Het béste initiatief

15 May 2018
Het Windplan van Wij Duurzaam Staphorst gekozen als beste initiatief voor windenergie in de Gemeente Staphorst. 'Gemeente Staphorst gaat planologische medewerking verlenen aan het realiseren van een 12 MW windpark volgens het ingediende windplan ...
Het Windplan van Wij Duurzaam Staphorst gekozen als beste initiatief voor windenergie in de Gemeente Staphorst. 'Gemeente Staphorst gaat planologische medewerking verlenen aan het realiseren van een 12 MW windpark volgens het ingediende windplan van de plaatselijke coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.' Dit naar aanleiding van een opdracht van de provincie Overijssel met als taakstelling om 12 MW in de gemeente Staphorst te realiseren voor 2021. De gemeente ging daarop op zoek naar partijen die interesse hadden in het realiseren van de windturbines. Vijf plannen werden ingediend. De plannen werden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Zij keken naar drie onderdelen: ruimtelijke & landschappelijke aspecten, participatie onderdeel financiën en participatie onderdeel proces. De beoordelingscommissie kwam vervolgens met een advies voor het college van B&W. Het college stemde in met het advies van de beoordelingscommissie waarin Wij Duurzaam Staphorst als beste initiatief naar voren kwam.

Ambassadeursbijeenkomst

14 June 2018
Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief...
Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief genomen, denken ze mee over keuzes en zien kansen voor het profijt in het dorp. Vandaag gaan we hen informeren over de procesvoortgang en hebben we overleg over de te volgen stappen in het windproject.  

10-07-2018

10 July 2018
Gesprek met toekomstige omwonenden en buurtcomité Behoud De Lommert over het windpark bij Zaal Spoorzicht. Informatieverstrekking over plannen windproject en opstellingsalternatieven.
Gesprek met toekomstige omwonenden en buurtcomité Behoud De Lommert over het windpark bij Zaal Spoorzicht. Informatieverstrekking over plannen windproject en opstellingsalternatieven.

Overleg Provincie Overijssel

Week 36
Wij Duurzaam Staphorst heeft overleg met Provincie Overijssel over concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en over de ruilverkaveling. Er blijkt voor het beoogde plan geen belemmeringen te zijn om met de concept NRD door te gaan op het gekozen op ...
Wij Duurzaam Staphorst heeft overleg met Provincie Overijssel over concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en over de ruilverkaveling. Er blijkt voor het beoogde plan geen belemmeringen te zijn om met de concept NRD door te gaan op het gekozen op gebied 8 tussen het spoor en het Staatsbos.

Indienen concept ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ bij gemeente Staphorst

10 September 2018
De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. We verzoeken gemeente Staphorst de NRD ter inzage te leggen zodat de inwoners en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en hierop kunnen ...
De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. We verzoeken gemeente Staphorst de NRD ter inzage te leggen zodat de inwoners en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en hierop kunnen reageren door aspecten aan te dragen voor de MER die we vrijwillig uit laten voeren.

Gemeente Staphorst heeft concept NRD gepubliceerd

26 September 2018
De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. Gemeente Staphorst heeft de NRD ter inzage gelegd zodat de inwoners en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en hierop kunnen reageren d...
De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. Gemeente Staphorst heeft de NRD ter inzage gelegd zodat de inwoners en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en hierop kunnen reageren door aspecten aan te dragen voor de MER die we vrijwillig uit laten voeren.

Informerende raadsvergadering

2 October 2018
Vanavond geeft Wij Duurzaam Staphorst een toelichting op de procesvoortgang en het windproject tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis van Staphorst. Aanvang 20.00 uur.
Vanavond geeft Wij Duurzaam Staphorst een toelichting op de procesvoortgang en het windproject tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis van Staphorst. Aanvang 20.00 uur.

Openbare informatiebijeenkomst

3 October 2018
Openbare informatiebijeenkomst Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met gemeente Staphorst. Vanavond kan iedereen: - adviezen geven op notitie reikwijdte en detailniveau; - zich aanmelden voor de op te starten klankbordgroep; - informatie v...
Openbare informatiebijeenkomst Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met gemeente Staphorst. Vanavond kan iedereen: - adviezen geven op notitie reikwijdte en detailniveau; - zich aanmelden voor de op te starten klankbordgroep; - informatie verkrijgen over omgevingsfonds; - informatie verkrijgen voor grondeigenaren; - kennis nemen van de opstellingsalternatieven; - informatie verkrijgen over het windpark.

Informatieverstrekking

6 November 2018
Wij Duurzaam Staphorst levert informatie aan gemeenteraad. Zij debatteren over het proces van de ontwikkeling van 12 MW Windenergie naar aanleiding van het raadsbesluit in januari 2018. Update: Conclusie van het debat is dat ingezette proces voor...
Wij Duurzaam Staphorst levert informatie aan gemeenteraad. Zij debatteren over het proces van de ontwikkeling van 12 MW Windenergie naar aanleiding van het raadsbesluit in januari 2018. Update: Conclusie van het debat is dat ingezette proces voor realisatie van 12 MW windenergie geen wijzingen behoeft en het plan gevolgd kan worden.

Klankbordgroep

21 November 2018
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond gaan we kennismaken met elkaar. Het doel van de klankbordgroep bespreken en geven we t...
De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond gaan we kennismaken met elkaar. Het doel van de klankbordgroep bespreken en geven we toelichting op proces, procedures en besluitvorming.

Update bij ledenvergadering I.C.C. Staphorst

12 December 2018
Wij Duurzaam Staphorst geeft op de ledenvergadering van de Industriële Contact Club Staphorst ICC een presentatie over het windproject. Een jaar geleden begon hier het eerste initiatief voor een lokale coöperatie voor windenergie. Dit heeft uiteind...
Wij Duurzaam Staphorst geeft op de ledenvergadering van de Industriële Contact Club Staphorst ICC een presentatie over het windproject. Een jaar geleden begon hier het eerste initiatief voor een lokale coöperatie voor windenergie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst. We lichten de leden in over de behaalde resultaten tot nu toe en over de planning van het windproject.

Ambassadeursbijeenkomst

19 December 2018
Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief...
Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief genomen, denken ze mee over keuzes en zien kansen voor het profijt in het dorp. Vandaag gaan we hen informeren over de procesvoortgang en hebben we overleg over de te volgen stappen in het windproject.

Klankbordgroep

20 December 2018
De tweede bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond gaan de voorkeursalternatieven bespreken, geven we toelichting...
De tweede bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond gaan de voorkeursalternatieven bespreken, geven we toelichting op het onderzoek naar de milieu-effecten en toelichting op de normen en kaders voor geluid en slagschaduw.

Informatiebijeenkomst en overleg

Week 2
Deze week praten we voor de derde keer met de klankbordgroep over de voorlopige uitslagen van de M.E.R. en horen we graag ideeën van hen ten aanzien van de opstellingsvarianten. Daarnaast vind er deze week een informatieavond plaats voor (toekomstig...
Deze week praten we voor de derde keer met de klankbordgroep over de voorlopige uitslagen van de M.E.R. en horen we graag ideeën van hen ten aanzien van de opstellingsvarianten. Daarnaast vind er deze week een informatieavond plaats voor (toekomstige) grondeigenaren in het zoekgebied.

Klankbordgroep

9 January 2019
De derde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond worden voorlopige uitslagen van de onderzoeken gedeeld. Vragen ...
De derde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond worden voorlopige uitslagen van de onderzoeken gedeeld. Vragen en adviezen daarover worden vastgelegd.

(Toekomstige) grondeigenaren

10 January 2019
Vanavond is er een bijeenkomst met (toekomstige) grondeigenaren uit het gebied waar ons windpark gepland staat. Tijdens deze avond wordt er een conceptvoorstel gedaan over het grondvergoedingsmodel. Ook is er ruimte voor advies, meningen en vragen. D...
Vanavond is er een bijeenkomst met (toekomstige) grondeigenaren uit het gebied waar ons windpark gepland staat. Tijdens deze avond wordt er een conceptvoorstel gedaan over het grondvergoedingsmodel. Ook is er ruimte voor advies, meningen en vragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om grond beschikbaar te stellen voor het windproject door het tekenen van een overeenkomst. De avond vindt plaats in zaal Spoorzicht. Update n.a.v. de avond:  We krijgen van grondeigenaren enkele suggesties om ons model voor de vergoedingen  te verbeteren.  

Staphorst Energieneutraal in 2050

14 January 2019
In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050. Aftrap verkenning en dialoog Stroom, warmte en CO2 In 2050 moet alle energie (warmte en stroom) die in Staphorst wordt verbruikt, duurzaam worden opgewe...
In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050. Aftrap verkenning en dialoog Stroom, warmte en CO2 In 2050 moet alle energie (warmte en stroom) die in Staphorst wordt verbruikt, duurzaam worden opgewerkt. En tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot fors verminderd zijn. Wij duurzaam Staphorst gaat met gemeente Staphorst in gesprek over plannen voor een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

Overleg grondeigenaren

Week 3
Deze week houden we een tweede informatie bijeenkomst voor (toekomstige) grondeigenaren in het zoekgebied van het windpark. Wat betekent het voor u als er een windmolen gepland wordt op uw grond?
Deze week houden we een tweede informatie bijeenkomst voor (toekomstige) grondeigenaren in het zoekgebied van het windpark. Wat betekent het voor u als er een windmolen gepland wordt op uw grond?

Staphorst energieneutraal in 2050

16 January 2019
De gemeenteraad van Staphorst heeft "ja" gezegd tegen de opdracht van het rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Maar ook het dichtdraaien van de Groningse gaskraa...
De gemeenteraad van Staphorst heeft "ja" gezegd tegen de opdracht van het rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Maar ook het dichtdraaien van de Groningse gaskraan maakt dat we samen aan de bak moeten. Niets doen is geen optie. Vanavond praat Wij Duurzaam Staphorst mee op de startbijeenkomst bij Gemeente Staphorst.

(Toekomstige) grondeigenaren

17 January 2019
Vanavond gaat Wij Duurzaam Staphorst in gesprek met (toekomstige) grondeigenaren uit het gebied waar ons windpark gepland staat. Dit naar aanleiding van eerdere bijeenkomst. Er wordt gesproken over grondvergoedingen en het gewijzigde model wordt ter ...
Vanavond gaat Wij Duurzaam Staphorst in gesprek met (toekomstige) grondeigenaren uit het gebied waar ons windpark gepland staat. Dit naar aanleiding van eerdere bijeenkomst. Er wordt gesproken over grondvergoedingen en het gewijzigde model wordt ter akkoord voorgelegd aan de aanwezigen. Daarnaast is er de mogelijkheid om grond beschikbaar te stellen voor het windproject door het tekenen van een overeenkomst. De avond vindt plaats in zaal Spoorzicht. Update: Grondeigenaren stemmen in met het verbeterde model van de grondvergoedingen. Er zijn geen bezwaren.

Informatiebijeenkomst en overleg

Week 4
Deze week praten we voor de vierde keer met de klankbordgroep over de voorlopige uitslagen van de M.E.R. en gaan we praten over adviezen van de groep. Daarnaast vindt er deze week een informatieavond plaats voor huidige en toekomstige grondeigenaren ...
Deze week praten we voor de vierde keer met de klankbordgroep over de voorlopige uitslagen van de M.E.R. en gaan we praten over adviezen van de groep. Daarnaast vindt er deze week een informatieavond plaats voor huidige en toekomstige grondeigenaren in het zoekgebied.

Omwonendenbijeenkomst

22 January 2019
Omwonenden van alle opstellingsalternatieven van het beoogde windpark worden geïnformeerd over het omgevingsfonds. Vragen die er leven worden beantwoord. Ook wordt er meegewerkt aan het verzoek om een kaart met de opstellingsalternatieven te verspre...
Omwonenden van alle opstellingsalternatieven van het beoogde windpark worden geïnformeerd over het omgevingsfonds. Vragen die er leven worden beantwoord. Ook wordt er meegewerkt aan het verzoek om een kaart met de opstellingsalternatieven te verspreiden zodat omwonenden hun eigen keuze kunnen doorgeven. Hiervoor wordt op verzoek van de omwonenden twee weken tijd gecreëerd. De avond vindt plaats bij zaal Spoorzicht.

Inloopbijeenkomst (toekomstige) grondeigenaren

24 January 2019
Vanavond kunnen (toekomstige) grondeigenaren met vragen over opstellingen, grondvergoedingen of over het proces terecht in Museum Staphorst voor informatie. Ook kan de grondovereenkomst nog ingeleverd worden op deze avond, daarin staat onder andere v...
Vanavond kunnen (toekomstige) grondeigenaren met vragen over opstellingen, grondvergoedingen of over het proces terecht in Museum Staphorst voor informatie. Ook kan de grondovereenkomst nog ingeleverd worden op deze avond, daarin staat onder andere vermeld dat de grondeigenaar bereid is om zijn of haar grond ter beschikking te stellen.  Een aantal grondeigenaren tekent ter plaatse om mee te doen aan het windproject.

Advies over voorkeurspositie

25 January 2019
Alle omwonenden in het gebied hebben thuis een kaart bezorgd gekregen op verzoek van de buurt. Zij kunnen via deze kaart hun voorkeur en/of advies geven over de opstellingsvarianten in het gebied. Ook voeren we individuele gesprekken met omwonenden.
Alle omwonenden in het gebied hebben thuis een kaart bezorgd gekregen op verzoek van de buurt. Zij kunnen via deze kaart hun voorkeur en/of advies geven over de opstellingsvarianten in het gebied. Ook voeren we individuele gesprekken met omwonenden.

200+ leden

29 January 2019
En dan heeft onze coöperatie ruim 200 leden, wekelijks besluiten burgers van de gemeente Staphorst lid te worden van de duurzaamste coöperatie van de Gemeente Staphorst, van harte welkom! Word ook lid.
En dan heeft onze coöperatie ruim 200 leden, wekelijks besluiten burgers van de gemeente Staphorst lid te worden van de duurzaamste coöperatie van de Gemeente Staphorst, van harte welkom! Word ook lid.

Klankbordgroep

30 January 2019
De vierde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond worden de uitslagen van de onderzoeken gedeeld. Een geluidstec...
De vierde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders. Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep. Vanavond worden de uitslagen van de onderzoeken gedeeld. Een geluidstechnicus laat het bestaande omgevingsgeluid en het te verwachten geluid van het windpark horen. Ook laten we visualisaties zien van de opstellingsvarianten vanuit verschillende gezichtspunten/posities. Daarnaast dragen leden klankbordgroep adviezen aan voor een voorkeursalternatief.

Huidige grondeigenaren

31 January 2019
In gesprek met huidige grondeigenaren uit het gebied waar het windpark gepland is. Deze groep grondeigenaren krijgt de eerste jaren een deel van de vergoeding zodra de grond over gaat naar een andere eigenaar door de ruilverkaveling. (locatie Museum ...
In gesprek met huidige grondeigenaren uit het gebied waar het windpark gepland is. Deze groep grondeigenaren krijgt de eerste jaren een deel van de vergoeding zodra de grond over gaat naar een andere eigenaar door de ruilverkaveling. (locatie Museum Staphorst) Update: We krijgen van de grondeigenaren suggesties waarvan we enkele in het model van de vergoedingen verwerken.

Voorkeursalternatief

Week 5
Het bestuur is voornemens om in de maand februari het voorkeursalternatief te bepalen van de opstelling van de windturbines. Daarvoor hebben ze advies gevraagd aan diverse belanghebbenden. De adviezen vormen samen met de uitkomsten van de Milieu Effe...
Het bestuur is voornemens om in de maand februari het voorkeursalternatief te bepalen van de opstelling van de windturbines. Daarvoor hebben ze advies gevraagd aan diverse belanghebbenden. De adviezen vormen samen met de uitkomsten van de Milieu Effecten Rapportage de basis waarop de opstellingskeuze gemaakt wordt

Ledenbijeenkomst

5 February 2019
De meer dan 200 leden die de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst telt zijn uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst op 5 februari jl. in Zaal Spoorzicht. De opkomst was groot. Ruim 90 leden bezochten de avond om zich te laten informeren over de activiteit...
De meer dan 200 leden die de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst telt zijn uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst op 5 februari jl. in Zaal Spoorzicht. De opkomst was groot. Ruim 90 leden bezochten de avond om zich te laten informeren over de activiteiten die Wij Duurzaam Staphorst momenteel ontplooit.

Staphorst Energieneutraal in 2050

11 February 2019
In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050. Samen puzzelen aan scenario's. Scenario's Deze avond staat de warmtevraag centraal. Wat zijn mogelijke alternatieve oplossingen voor de warmtevraag die ...
In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050. Samen puzzelen aan scenario's. Scenario's Deze avond staat de warmtevraag centraal. Wat zijn mogelijke alternatieve oplossingen voor de warmtevraag die we hebben? Wij duurzaam Staphorst gaat met gemeente Staphorst in gesprek over plannen voor een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

Gemeente Staphorst voert overleg

13 February 2019
Gemeente Staphorst gaat in gesprek met vertegenwoordigers van buurtcomité Behoud de Lommert en Wij Duurzaam Staphorst.
Gemeente Staphorst gaat in gesprek met vertegenwoordigers van buurtcomité Behoud de Lommert en Wij Duurzaam Staphorst.

Samenwerkingsovereenkomst, oprichting bv en bekendmaking voorkeursopstelling

1 March 2019
-Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, meer informatie over deze overeenkomst is op deze pagina te vinden -De oprichting van de bv Wij Windenergie Staphorst heeft plaatsgevonden -In Museu...
-Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, meer informatie over deze overeenkomst is op deze pagina te vinden -De oprichting van de bv Wij Windenergie Staphorst heeft plaatsgevonden -In Museum Staphorst vind in de ochtend een persbijeenkomst plaats waarin de voorkeursopstelling bekend is gemaakt.

Vergunningsaanvraag voor oprichting 12 MW windenergie

4 March 2019
Vergunningsaanvraag voor oprichting van 12 MW windenergie is ingediend bij gemeente Staphorst
Vergunningsaanvraag voor oprichting van 12 MW windenergie is ingediend bij gemeente Staphorst

Overleg ondernemers Bullingerslag

5 March 2019
Op verzoek van een aantal ondernemers die gevestigd zijn op industrieterrein De Bullingerslag heeft er vandaag een overleg plaatsgevonden waarin vragen beantwoord zijn over het te vestigen windpark.
Op verzoek van een aantal ondernemers die gevestigd zijn op industrieterrein De Bullingerslag heeft er vandaag een overleg plaatsgevonden waarin vragen beantwoord zijn over het te vestigen windpark.

In overleg met Gemeente Staphorst en buurtcomité

12 March 2019
Gemeente Staphorst gaat in gesprek met vertegenwoordigers van buurtcomité Behoud de Lommert en Wij Duurzaam Staphorst.
Gemeente Staphorst gaat in gesprek met vertegenwoordigers van buurtcomité Behoud de Lommert en Wij Duurzaam Staphorst.

Informatiebijeenkomst omgevingsfonds omwonenden

19 March 2019
Vanavond hebben we een bijeenkomst met een deel van de omwonenden bij Museum Staphorst waarin we overleggen met omwonenden over het omgevingsfonds. Hoe gaan we het besteden? Wat zijn de ideeën erover?
Vanavond hebben we een bijeenkomst met een deel van de omwonenden bij Museum Staphorst waarin we overleggen met omwonenden over het omgevingsfonds. Hoe gaan we het besteden? Wat zijn de ideeën erover?

Informatiebijeenkomst omgevingsfonds omwonenden

21 March 2019
Vanavond hebben we een bijeenkomst met een deel van de omwonenden bij Museum Staphorst waarin we overleggen met omwonenden over het omgevingsfonds. Hoe gaan we het besteden? Wat zijn de ideeën erover?
Vanavond hebben we een bijeenkomst met een deel van de omwonenden bij Museum Staphorst waarin we overleggen met omwonenden over het omgevingsfonds. Hoe gaan we het besteden? Wat zijn de ideeën erover?

Informerende raadsvergadering gemeente Staphorst

26 March 2019
Vanavond informeert Wij Duurzaam Staphorst de gemeenteraad tijdens een informerende raadsvergadering. Start 19.30 uur, locatie patio gemeentehuis.
Vanavond informeert Wij Duurzaam Staphorst de gemeenteraad tijdens een informerende raadsvergadering. Start 19.30 uur, locatie patio gemeentehuis.

Informatiebijeenkomst wet milieubeheer MKB; slim en makkelijk verduurzamen

27 March 2019
De meeste ondernemers vinden verduurzamen en energie besparen best een goede zaak. Toch is het in de praktijk van alle dag lastig om er goed mee aan de slag te gaan. Begrijpelijk want het houdt je van je werk en er bestaat een wirwar aan regels, subs...
De meeste ondernemers vinden verduurzamen en energie besparen best een goede zaak. Toch is het in de praktijk van alle dag lastig om er goed mee aan de slag te gaan. Begrijpelijk want het houdt je van je werk en er bestaat een wirwar aan regels, subsidies en energiemaatregelen. Hoe kun je je bedrijf slim verduurzamen zonder al te veel gedoe? En hoe zorg je ervoor dat het niet alleen geld kost maar ook rendement oplevert? Met dit vraagstuk gaan we u helpen tijdens deze bijeenkomst. Na uw bezoek bent u op de hoogte van de nieuwe wettelijke eisen, subsidies, belasting- en inkoopvoordelen. Ook hoort u hoe het verduurzamen van uw bedrijf een stuk makkelijker wordt met de service van een nieuw duurzaamheidscollectief uit Staphorst. Wanneer: donderdag 27 maart 2019 Tijd: 20.00 - 21.15 uur Locatie: Gemeentehuis Staphorst Aanmelden kan via info@wijduurzaamstaphorst.nl

Omgevingsfonds

28 March 2019
De informatie over het omgevingsfonds wordt bezorgd bij de omwonenden. De omwonenden hebben tot 22 april om zich in te schrijven.
De informatie over het omgevingsfonds wordt bezorgd bij de omwonenden. De omwonenden hebben tot 22 april om zich in te schrijven.

Staphorst energieneutraal 2050

1 April 2019
In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050. Verdieping scenario's Wat betekenen bedachte scenario's voor de elektriciteitsvraag in onze gemeente? En waar halen we die elektriciteit vandaan? In 2050...
In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050. Verdieping scenario's Wat betekenen bedachte scenario's voor de elektriciteitsvraag in onze gemeente? En waar halen we die elektriciteit vandaan? In 2050 moet alle energie (warmte en stroom) die in Staphorst wordt verbruikt, duurzaam worden opgewerkt. En tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot fors verminderd zijn. Wij duurzaam Staphorst gaat met gemeente Staphorst in gesprek over plannen voor een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

Omgevingsfonds

2 April 2019
De informatie over het omgevingsfonds wordt bezorgd bij de omwonenden. De omwonenden hebben tot 22 april om zich in te schrijven.
De informatie over het omgevingsfonds wordt bezorgd bij de omwonenden. De omwonenden hebben tot 22 april om zich in te schrijven.

Informerende raadsvergadering Gemeente Staphorst

8 April 2019
Vanavond vond er een extra openbare informerende raadsvergadering plaats in de patio van het gemeentehuis in Staphorst.
Vanavond vond er een extra openbare informerende raadsvergadering plaats in de patio van het gemeentehuis in Staphorst.

Omgevingsfonds

Week 15
De eerste aanmeldingen voor het omgevingsfonds komen binnen. Mooi om te zien dat de coöperatie na de grondeigenaren ook de direct omwonenden kunnen voorzien van profijt in het dorp.
De eerste aanmeldingen voor het omgevingsfonds komen binnen. Mooi om te zien dat de coöperatie na de grondeigenaren ook de direct omwonenden kunnen voorzien van profijt in het dorp.

Ambassadeursbijeenkomst

10 April 2019
Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief...
Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief genomen, denken ze mee over keuzes en zien kansen voor het profijt in het dorp. Vandaag gaan we hen informeren over de procesvoortgang en hebben we overleg over de te volgen stappen in het windproject.

Omgevingsfonds

Week 16
Steeds meer omwonenden doen mee met het omgevingsfonds en melden zich aan. Mooi om te zien dat de coöperatie na de grondeigenaren ook de direct omwonenden kunnen voorzien van profijt in het dorp.
Steeds meer omwonenden doen mee met het omgevingsfonds en melden zich aan. Mooi om te zien dat de coöperatie na de grondeigenaren ook de direct omwonenden kunnen voorzien van profijt in het dorp.

Raadsvergadering opiniërend

16 April 2019
Vanavond wordt in de raadsvergadering de vergunningsaanvraag behandeld van Wij Duurzaam Staphorst voor het oprichten van het 12MW windpark. De raad roept college op om met ons en de provincie te kijken naar een andere opstelling van de windmolens bin...
Vanavond wordt in de raadsvergadering de vergunningsaanvraag behandeld van Wij Duurzaam Staphorst voor het oprichten van het 12MW windpark. De raad roept college op om met ons en de provincie te kijken naar een andere opstelling van de windmolens binnen het gekozen gebied. Meer informatie over deze raadsvergadering vindt u hier

Omgevingsfonds

17 April 2019
We sturen de omwonenden per email een herinnering om mee te doen aan het omgevingsfonds en de sluitingsdatum van 22 april. De coöperatie streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het omgevingsfonds.
We sturen de omwonenden per email een herinnering om mee te doen aan het omgevingsfonds en de sluitingsdatum van 22 april. De coöperatie streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het omgevingsfonds.

Omgevingsfonds

19 April 2019
Omwonenden waarvan bij ons de emailadressen niet bekend zijn bezorgen we in de brievenbus een herinnering om mee te doen aan het omgevingsfonds en om aandacht te vragen voor de sluitingsdatum van 22 april.
Omwonenden waarvan bij ons de emailadressen niet bekend zijn bezorgen we in de brievenbus een herinnering om mee te doen aan het omgevingsfonds en om aandacht te vragen voor de sluitingsdatum van 22 april.

Sluitingsdatum aanmelden omgevingsfonds

22 April 2019
Sluitingsdatum voor het omgevingsfonds. De coöperatie zal de ontvangst van deelname bij de betrokken omwonenden bevestigen in deze week.
Sluitingsdatum voor het omgevingsfonds. De coöperatie zal de ontvangst van deelname bij de betrokken omwonenden bevestigen in deze week.

Afstemming gemeente en provincie

Week 17
Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 mei heeft de coöperatie verdere afstemming met de gemeente en de provincie over de uitkomst van de raadsvergadering van 16 april.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 mei heeft de coöperatie verdere afstemming met de gemeente en de provincie over de uitkomst van de raadsvergadering van 16 april.

Raadsvergadering besluitvormend

7 May 2019
Vanavond heeft de gemeenteraad van Staphorst een besluit genomen over de vergunningsaanvraag voor het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. De raad heeft met 10 stemmen voor (CU en SGP) en 7 tegen besloten om in te stemmen met de verklaring van geen b...
Vanavond heeft de gemeenteraad van Staphorst een besluit genomen over de vergunningsaanvraag voor het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. De raad heeft met 10 stemmen voor (CU en SGP) en 7 tegen besloten om in te stemmen met de verklaring van geen bedenking en gaat onze aanvraag ter inzage leggen volgende week. We willen u dit goede nieuws niet onthouden!

Financiële participatie

Week 21
In de zomer gaat Wij Duurzaam Staphorst u voorlichten over de mogelijkheid tot financiële participatie in het Windpark Staphorst.
In de zomer gaat Wij Duurzaam Staphorst u voorlichten over de mogelijkheid tot financiële participatie in het Windpark Staphorst.

Aansluiting netbeheerder

21 May 2019
Sinds het najaar 2018 hebben we overleg gepleegd met de netbeheerder over een aansluiting van het Windpark Staphorst op het elektriciteitsnet. Nadat onze aanvraag begin dit jaar door Enexis in behandeling is genomen, heeft de coöperatie op 21 mei de...
Sinds het najaar 2018 hebben we overleg gepleegd met de netbeheerder over een aansluiting van het Windpark Staphorst op het elektriciteitsnet. Nadat onze aanvraag begin dit jaar door Enexis in behandeling is genomen, heeft de coöperatie op 21 mei de offerte voor de aansluiting definitief ondertekend. Een eerste concrete stap op weg naar de realisatie van het windpark.

Inloopbijeenkomst gemeente Staphorst

6 June 2019
Op donderdagavond 6 juni 2019 wordt er door de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met de gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst georganiseerd in de patio van het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn alle inwoners van de gem...
Op donderdagavond 6 juni 2019 wordt er door de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met de gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst georganiseerd in de patio van het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn alle inwoners van de gemeente Staphorst en andere belanghebbenden uitgenodigd om zich te laten informeren. Met het idee ‘voor en door Staphorst’ zet de coöperatie een volgende concrete stap naar realisatie van het windpark. Tijdens de bijeenkomst wordt er informatie gegeven over verschillende onderwerpen zoals slagschaduw, geluid, obstakelverlichting en de posities van de windmolens. Naast het verstrekken van informatie is er een geluid experience van het windpark met de omgeving en is er een beeldbeleving met bewegende videovisualisaties. Inwoners kunnen tijdens de inloopbijeenkomst ideeën aanreiken voor het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving waarmee Wij Duurzaam Staphorst de landschaps- en natuurwaarden in de nabije omgeving wil verhogen. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over vragen over de omgevingsvergunning. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning / coördinatiebesluit Windpark Staphorst De coöperatie heeft bij gemeente Staphorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen en exploiteren van het Windpark Staphorst. De gemeenteraad heeft op 7 mei besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie Omgevingsplein. Online op de website van gemeente Staphorst kunnen de stukken ook worden geraadpleegd. Ook zijn deze in te zien op de inloopbijeenkomst. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen mondeling en schriftelijk zienswijzen kenbaar gemaakt worden aan de gemeente Staphorst. De coöperatie vindt het belangrijk dat inwoners kennisnemen van de informatie behorende bij de aanvraag en ziet zienswijzen met belangstelling tegemoet.n. Voor vragen aan de gemeente Staphorst over het aanstaande Windpark, een reactie op de aangevraagde omgevingsvergunning of algemene vragen over duurzame initiatieven kunt u ook terecht op de inloopbijeenkomst.

Sluiting indienen zienswijze

26 June 2019
Vandaag is het einde van de periode voor het mogelijk indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit van de raad over de aanvraag die Wij Duurzaam Staphorst op 4 maart 2019 bij gemeente Staphorst heeft ingediend en waarover de gemeenteraad 7 mei e...
Vandaag is het einde van de periode voor het mogelijk indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit van de raad over de aanvraag die Wij Duurzaam Staphorst op 4 maart 2019 bij gemeente Staphorst heeft ingediend en waarover de gemeenteraad 7 mei een positief ontwerp besluit Vvgb nam. De gemeente Staphorst gaat de zienswijzen beantwoorden in juli en vraagt waar nodig informatie van Wij Duurzaam Staphorst.

Gesprek met de commissie MER

10 July 2019
De commissie MER geeft een toelichting aan de gemeente Staphorst en de coöperatie over het advies dat de commissie uitbrengt op de uitgevoerde MER.
De commissie MER geeft een toelichting aan de gemeente Staphorst en de coöperatie over het advies dat de commissie uitbrengt op de uitgevoerde MER.

Commissie MER publiceert het advies over de MER bij vergunningsaanvraag van Wij Duurzaam Staphorst

17 July 2019
De onderwerpen van het advies zal de coöperatie de komende weken verder oppakken.
De onderwerpen van het advies zal de coöperatie de komende weken verder oppakken.

Voorbereiding besluit

Week 30
Wij Duurzaam Staphorst gaat de stukken voor een definitief besluit over onze aanvraag door de raad in september voorbereiden. De stukken worden door de coöperatie ingediend bij de gemeente.
Wij Duurzaam Staphorst gaat de stukken voor een definitief besluit over onze aanvraag door de raad in september voorbereiden. De stukken worden door de coöperatie ingediend bij de gemeente.

Inloopbijeenkomst peiling financiële participatie Rouveen

20 August 2019
Dinsdag 20 augustus in d'Olde Skoele te Rouveen van 19.30 tot 22.00 uur. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert ...
Dinsdag 20 augustus in d'Olde Skoele te Rouveen van 19.30 tot 22.00 uur. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden. Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark. Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

Inloopbijeenkomst financiële participatie IJhorst

22 August 2019
Donderdag 22 augustus in Restaurant De Vos te IJhorst van 18.30 tot 21.30 uur. I.v.m. het Rieversterfeest starten we een uur eerder om 18.30 uur! Ook kunnen dorpelingen uiteraard op de andere avonden in Staphorst en Rouveen terecht. Alle inwoners ...
Donderdag 22 augustus in Restaurant De Vos te IJhorst van 18.30 tot 21.30 uur. I.v.m. het Rieversterfeest starten we een uur eerder om 18.30 uur! Ook kunnen dorpelingen uiteraard op de andere avonden in Staphorst en Rouveen terecht. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden. Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark. Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

Inloopbijeenkomst financiële participatie Staphorst

27 August 2019
Dinsdag 27 augustus in Zaal Spoorzicht te Staphorst van 19.30 tot 22.00 uur. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organise...
Dinsdag 27 augustus in Zaal Spoorzicht te Staphorst van 19.30 tot 22.00 uur. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden. Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark. Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

Inloopbijeenkomst financiële participatie Staphorst

29 August 2019
Donderdag 29 augustus te Staphorst van 19.30 tot 22.00 uur. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam ...
Donderdag 29 augustus te Staphorst van 19.30 tot 22.00 uur. Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden. Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark. Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

Informerende raadsvergadering

5 September 2019
Ter voorbereiding op deze besluitvorming heeft Piet la Roi van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met Martijn ten Klooster van Pondera Consult in een presentatie toegelicht wat er na het afgeven van de voorlopige VvgB op 7 mei j.l. is veranderd en...
Ter voorbereiding op deze besluitvorming heeft Piet la Roi van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met Martijn ten Klooster van Pondera Consult in een presentatie toegelicht wat er na het afgeven van de voorlopige VvgB op 7 mei j.l. is veranderd en gebeurd. Daarbij was er gelegenheid om mondeling alle technisch-informatieve vragen te stellen aan WDS, ambtenaren en wethouder, die nodig zijn om de politieke besluitvorming goed voor te bereiden De stukken van de gewijzigde aanvraag staan op de website van de gemeente bij de raadsvergadering van 10 september (agendapunt 9).

Raadsvergadering opiniërend

10 September 2019
Raadsvergadering gemeente Staphorst omgevingsvergunning Windpark Bovenwind is opiniërend besproken. De vergadering was openbaar, vond plaats in het gemeentehuis van Staphorst en was bij te wonen vanaf 19.30 uur. Op de website van de gemeente is de r...
Raadsvergadering gemeente Staphorst omgevingsvergunning Windpark Bovenwind is opiniërend besproken. De vergadering was openbaar, vond plaats in het gemeentehuis van Staphorst en was bij te wonen vanaf 19.30 uur. Op de website van de gemeente is de raadsvergadering van 10 september na te luisteren (agendapunt 9).

Raadsvergadering besluitvormend

24 September 2019
Gemeenteraad van Staphorst heeft vanavond besluit genomen om verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van windpark Bovenwind. Op de website van de gemeente is de raadsvergadering van 24 september na te luisteren (agendapunt 8).
Gemeenteraad van Staphorst heeft vanavond besluit genomen om verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van windpark Bovenwind. Op de website van de gemeente is de raadsvergadering van 24 september na te luisteren (agendapunt 8).

Verlening vergunning

1 October 2019
Het college van B&W kan na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad de vergunning verlenen aan Wij Duurzaam Staphorst voor het bouwen van het windpark Bovenwind.
Het college van B&W kan na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad de vergunning verlenen aan Wij Duurzaam Staphorst voor het bouwen van het windpark Bovenwind.

Vergunning Windpark Bovenwind ter inzage

16 October 2019
De gemeente Staphorst heeft op 16 oktober de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind voor 6 weken ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning van windpark Bovenwind is in te zien in het gemeentehuis en op de website onder Gemeenteberichten (...
De gemeente Staphorst heeft op 16 oktober de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind voor 6 weken ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning van windpark Bovenwind is in te zien in het gemeentehuis en op de website onder Gemeenteberichten (bekendmakingen) bij Omgevingsvergunning – verleend.

SDE+ subsidie aanvragen

Week 44
De coöperatie zal na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in oktober de subsidie SDE+ voor het nieuw te bouwen windpark aanvragen.
De coöperatie zal na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in oktober de subsidie SDE+ voor het nieuw te bouwen windpark aanvragen.

Voorbereiden SDE+ subsidie aanvraag

Week 44
Voor het nieuw te bouwen windpark is in oktober door de coöperatie de aanvraag voor de subsidie SDE+ voor windpark Bovenwind voorbereid. De coöperatie kan voldoen aan de nieuwe eis van het RVO om de aansluiting op het netwerk van Enexis aan te tone...
Voor het nieuw te bouwen windpark is in oktober door de coöperatie de aanvraag voor de subsidie SDE+ voor windpark Bovenwind voorbereid. De coöperatie kan voldoen aan de nieuwe eis van het RVO om de aansluiting op het netwerk van Enexis aan te tonen. In juni 2019 heeft Enexis de opdracht van Wij Duurzaam Staphorst gekregen voor de aanleg van de aansluiting van het windpark op het netwerk.

Indienen aanvraag SDE+ subsidie bij RVO

29 October 2019
De coöperatie heeft voor het windpark Bovenwind de aanvraag voor de SDE+ subsidie ingediend bij het RVO. De doelstelling uit juli 2018 om met het windprojectdeel te nemen aan de SDE+ najaarsronde 2019 is hiermee gehaald! De coöperatie gaat de komen...
De coöperatie heeft voor het windpark Bovenwind de aanvraag voor de SDE+ subsidie ingediend bij het RVO. De doelstelling uit juli 2018 om met het windprojectdeel te nemen aan de SDE+ najaarsronde 2019 is hiermee gehaald! De coöperatie gaat de komende maanden de voorbereidingen treffen voor de vervolgstappen voor de bouw van het windpark Bovenwind.

Bezwaar bij Raad van State

28 November 2019
Bij de Raad van State is binnen de termijn van 6 weken een bezwaar ingediend m.b.t. de verleende vergunning voor windpark Bovenwind. De gemeente Staphorst is door de Raad van State om een reactie (verweer) en informatie gevraagd.
Bij de Raad van State is binnen de termijn van 6 weken een bezwaar ingediend m.b.t. de verleende vergunning voor windpark Bovenwind. De gemeente Staphorst is door de Raad van State om een reactie (verweer) en informatie gevraagd.

Voorbereidingen bouw windpark

17 December 2019
Wij Duurzaam Staphorst moet in 2020 een turbineleverancier en een windturbine selecteren voor het te bouwen windpark Bovenwind en gaat daarom in gesprek met leveranciers.
Wij Duurzaam Staphorst moet in 2020 een turbineleverancier en een windturbine selecteren voor het te bouwen windpark Bovenwind en gaat daarom in gesprek met leveranciers.

Omgevingsfonds

19 December 2019
De omwonenden die meedoen aan het omgevingsfonds van windpark Bovenwind hebben van Wij Duurzaam Staphorst bericht gekregen over de verwachte vergoedingen van het windpark.
De omwonenden die meedoen aan het omgevingsfonds van windpark Bovenwind hebben van Wij Duurzaam Staphorst bericht gekregen over de verwachte vergoedingen van het windpark.

Aanvullende informatie naar RVO

Week 4
De Rijksdienst van Ondernemend Nederland heeft aanvullende informatie ontvangen van Wij Duurzaam Staphorst voor de aangevraagde Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)
De Rijksdienst van Ondernemend Nederland heeft aanvullende informatie ontvangen van Wij Duurzaam Staphorst voor de aangevraagde Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Beschikking SDE+

19 February 2020
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft  besloten om de subsidie Stimulering Duurzaam Energieproductie (SDE+) te verstrekken. Een belangrijk besluit voor het vervolg van de realisatie van het windpark Bovenwind.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft  besloten om de subsidie Stimulering Duurzaam Energieproductie (SDE+) te verstrekken. Een belangrijk besluit voor het vervolg van de realisatie van het windpark Bovenwind.

Omwonenden nieuwsbrief

22 February 2020
Wij Duurzaam Staphorst stuurt de omwonenden die meedoen aan het omgevingsfonds een specifieke nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het windpark Bovenwind. Bij nieuwe ontwikkelingen die voor omwonenden van belang zijn, wordt een nieuwsbrief verstuur...
Wij Duurzaam Staphorst stuurt de omwonenden die meedoen aan het omgevingsfonds een specifieke nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het windpark Bovenwind. Bij nieuwe ontwikkelingen die voor omwonenden van belang zijn, wordt een nieuwsbrief verstuurd. De leden van WDS en belangstellenden (ingeschreven via de website) ontvangen al een nieuwsbrief.

Online informatiebijeenkomst: Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?

10 June 2020
Op woensdag 10 juni organiseert de gemeente Staphorst in samenwerking met Wij Duurzaam Staphorst een online informatiebijeenkomst Op woensdag 10 juni organiseert de gemeente Staphorst in samenwerking met Wij Duurzaam Staphorst een online informati...
Op woensdag 10 juni organiseert de gemeente Staphorst in samenwerking met Wij Duurzaam Staphorst een online informatiebijeenkomst Op woensdag 10 juni organiseert de gemeente Staphorst in samenwerking met Wij Duurzaam Staphorst een online informatiebijeenkomst: Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?. De bijeenkomst begint om 20:00 uur. In één uur tijd wordt informatie gegeven over hoe u uw huis energiezuiniger en comfortabeler maakt, welke mogelijkheden voor energiebesparing er zijn en hoe u goede keuzes maakt, de te verwachten kosten en opbrengsten, en subsidies en regelingen. Er komen voorbeelden voorbij en er kunnen vragen worden gesteld.   Gratis energiebespaartas per huisadres Na afloop van de online informatiebijeenkomst worden er gratis energiebespaartassen aangeboden. In deze tas zitten energiebesparende producten met een totale waarde van ongeveer € 30,-. In de energiebespaartas zit ook een kortingsbon ter waarde van € 45,-. Met deze bon kunt u korting krijgen op energiebesparende producten, bijvoorbeeld ledlampen, energiezuinige apparaten, en isolatiemateriaal. Ook kunt u de bon gebruiken om maatwerk-energieadvies te krijgen, een infraroodscan te laten maken van uw woning, of om uw cv-installatie zuiniger af te laten stellen. Gratis energieadviesgesprek Tot slot krijgen deelnemers van de online informatiebijeenkomst een gratis energieadviesgesprek met een energieadviseur aangeboden. Registratie Wilt u deze online bijeenkomst bekijken? Registreer u dan via de volgende link https://bit.ly/2WXnVUq U kunt de online bijeenkomst volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon.

Deelnemen aan energiebespaartas actie tot 1 juli

Week 25
Tot 1 juli kan nog worden teruggekeken naar de webinar over woning verduurzaming. Tachtig woningeigenaren namen woensdag 10 juni deel aan de online informatiebijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning slim en betaalbaar?’ Wilt u uw woning ook...
Tot 1 juli kan nog worden teruggekeken naar de webinar over woning verduurzaming. Tachtig woningeigenaren namen woensdag 10 juni deel aan de online informatiebijeenkomst ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning slim en betaalbaar?’ Wilt u uw woning ook verduurzamen en wilt u weten hoe dat het beste kan? Kijk dan nu deze bijeenkomst online terug. Met deze mogelijkheid komen we tegemoet aan de grote interesse in dit onderwerp. U kunt zich registreren via https://bit.ly/3cNydMD Iedere deelnemer uit de gemeente Staphorst krijgt na afloop een gratis energiebespaartas met een totale waarde van €75 aangeboden met daarin energiebesparende producten en een kortingsbon (maximaal één tas per huisadres). Ook kunnen deelnemers zich aanmelden voor een gratis energieadviesgesprek.

Ontheffing wet Natuurbescherming

10 July 2020
De provincie heeft Wij Duurzaam Staphorst ontheffing verleend op de Wet Natuurbescherming (WNB). Deze ontheffing geldt voor de realisatie en het gebruik van de drie windturbines van het Windpark Bovenwind op de locatie Berkenstouwe – Gorterlaan - ...
De provincie heeft Wij Duurzaam Staphorst ontheffing verleend op de Wet Natuurbescherming (WNB). Deze ontheffing geldt voor de realisatie en het gebruik van de drie windturbines van het Windpark Bovenwind op de locatie Berkenstouwe – Gorterlaan - Bovenweg in Staphorst. De ontheffing WNB van de provincie en de in oktober 2019 verleende omgevingsvergunning door de gemeente zijn belangrijke vergunningen voor de realisatie van het windproject.

Vergunning kabeltracé

22 September 2020
De gemeente Staphorst heeft Enexis een vergunning verleend voor het aanleggen van een kabeltracé op diverse percelen in de gemeente Staphorst. Dit kabeltracé is bestemd voor de aansluiting van het windpark Bovenwind op het netwerk van Enexis.
De gemeente Staphorst heeft Enexis een vergunning verleend voor het aanleggen van een kabeltracé op diverse percelen in de gemeente Staphorst. Dit kabeltracé is bestemd voor de aansluiting van het windpark Bovenwind op het netwerk van Enexis.

Zitting Raad van State

25 September 2020
Vandaag was de zitting bij de Raad van State over het beroep op de door de gemeente Staphorst verleende vergunning voor de realisatie van windpark Bovenwind. Door enkele inwoners en ondernemers is een beroep ingediend bij de Raad van State. Tijdens...
Vandaag was de zitting bij de Raad van State over het beroep op de door de gemeente Staphorst verleende vergunning voor de realisatie van windpark Bovenwind. Door enkele inwoners en ondernemers is een beroep ingediend bij de Raad van State. Tijdens de zitting werden een aantal onderwerpen vanuit het beroep aan de orde gesteld. De vragen heeft de gemeente duidelijk kunnen toelichten op basis van de verleende vergunning en alle onderzoeken die de coöperatie daarvoor heeft laten uitvoeren. Naar aanleiding van de zitting verwacht de coöperatie over enkele weken een uitspraak. Daaruit zal blijken of de Raad van State of de staatsraden van mening zijn dat de gevoerde procedures correct zijn verlopen. Op basis van deze uitspraak kan Wij Duurzaam Staphorst verdere vervolgstappen voor het windproject zetten. Deze worden dan in deze tijdlijn opgenomen. In de voorbereidingen voor de realisatie van het windpark Bovenwind zijn tot nu toe de volgende onderwerpen gereed: Omgevingsvergunning verleend door de gemeente Staphorst toegang op het netwerk (Enexis) SDE+ beschikking verleend door het RVO ontheffing Wet natuurbescherming (WNB) door de provincie Overijssel

Raad van State doet uitspraak over windpark Bovenwind

23 December 2020
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 23 december uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind van Wij Duurzaam Staphorst. Conclusie is dat alle onderzoeken en voor...
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 23 december uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind van Wij Duurzaam Staphorst. Conclusie is dat alle onderzoeken en voorbereidingen goed zijn uitgevoerd en de vergunning terecht door de gemeente is verleend. De Raad van State vraagt enkel nog om extra voorschrift van het college van B&W in de al verleende omgevingsvergunning om de maximale geluidsbelasting die de basis is geweest van het geluidsonderzoek voor het windpark vast te leggen. Dit nieuwe voorschrift wordt voorgelegd aan de Raad van State en na positieve beoordeling daarvan kan de coöperatie de volgende fase voor het project opstarten: contractering van een windturbineleverancier en de financiering. Voorzitter Roelof Compagner: “We zijn uiteraard bijzonder blij met deze uitspraak. We hebben de aanvraag voor de vergunning met de vele onderzoeken zorgvuldig voorbereid. Dat is ook gebleken uit deze onafhankelijke uitspraak.”

Doelstelling Provincie Overijssel

1 January 2021
Doelstelling van de provincie is om op 1 januari 2021 in Overijssel 85,5 MW Windenergie te hebben opgesteld, inclusief het windpark Bovenwind in Staphorst. De provinciale doelstelling is onderdeel van de doelstelling van het Rijk om in 2020 totaal 60...
Doelstelling van de provincie is om op 1 januari 2021 in Overijssel 85,5 MW Windenergie te hebben opgesteld, inclusief het windpark Bovenwind in Staphorst. De provinciale doelstelling is onderdeel van de doelstelling van het Rijk om in 2020 totaal 6000 MW wind op land gerealiseerd te hebben.

Uitspraak Raad van State over beroep

19 May 2021
Raad van State doet uitspraak en vergunning Bovenwind is daarmee onherroepelijk. Op deze tijdlijn kan binnenkort de actuele planning worden gelezen.  
Raad van State doet uitspraak en vergunning Bovenwind is daarmee onherroepelijk. Op deze tijdlijn kan binnenkort de actuele planning worden gelezen.  

Bodemonderzoek windpark Bovenwind

3 June 2021
Er worden grondboringen en een bodemonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de bouw van het windpark Bovenwind.  
Er worden grondboringen en een bodemonderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de bouw van het windpark Bovenwind.  

Start bouw windpark Bovenwind

3 January 2022

Spreekuur

19 January 2022
Ben je op voorhand nieuwsgierig naar de planning en naar de verschillende bouwfases, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur op 19 januari 2022 van 15:00-17:00 uur. Om de 1,5 meter afstand en het maximaal aantal personen in de ruimte te ...
Ben je op voorhand nieuwsgierig naar de planning en naar de verschillende bouwfases, dan ben je van harte welkom op ons inloopspreekuur op 19 januari 2022 van 15:00-17:00 uur. Om de 1,5 meter afstand en het maximaal aantal personen in de ruimte te kunnen waarborgen, werken we met tijdblokken. Op deze manier houden wij rekening met de geldende coronamaatregelen. Aanmelden voor het spreekuur kan door een mail te sturen naar info@wijduurzaamstaphorst.nl. Wij geven vervolgens aan je door op welk tijdstip je welkom bent.

Windpark Bovenwind bereikt mijlpaal

19 January 2022
Op 19 januari mocht wethouder Alwin Mussche samen met aandeelhouders, WDODelta en WDS de eerste paal slaan en proosten op een succesvol verloop.
Op 19 januari mocht wethouder Alwin Mussche samen met aandeelhouders, WDODelta en WDS de eerste paal slaan en proosten op een succesvol verloop.

Groot transport windmolen-bladen

15 August 2022
Op 15 augustus is de transporteur vanuit de Eemshaven vertrokken naar Staphorst met een deel van de bladen voor de windmolens. Rond 00:45 uur kwamen zij op de plek van bestemming aan.
Op 15 augustus is de transporteur vanuit de Eemshaven vertrokken naar Staphorst met een deel van de bladen voor de windmolens. Rond 00:45 uur kwamen zij op de plek van bestemming aan.

Transport torendelen

23 August 2022
We verwachten de torendelen in twee transporten. De eerste komt aan op 23 augustus om 22.00 uur op de bouwplaats.
We verwachten de torendelen in twee transporten. De eerste komt aan op 23 augustus om 22.00 uur op de bouwplaats.

Transport 1 torendeel

20 September 2022
Aankomende nacht (van 20 op 21 september) wordt er één torendeel geleverd. Helaas is de aankomsttijd onbekend.
Aankomende nacht (van 20 op 21 september) wordt er één torendeel geleverd. Helaas is de aankomsttijd onbekend.

Transport torendelen

23 September 2022
In de nacht van 23 op 24 september worden er torendelen geleverd.
In de nacht van 23 op 24 september worden er torendelen geleverd.

Opbouw eerste windturbine op Windpark Bovenwind

3 October 2022

Plaatsen van de bladen windmolen 1

10 October 2022
Afgelopen week lukte het helaas niet om de bladen van windmolen 1 te plaatsen. Maar inmiddels wordt de kraan weer opgebouwd, dus de komende dagen wordt vooruitgang verwacht...
Afgelopen week lukte het helaas niet om de bladen van windmolen 1 te plaatsen. Maar inmiddels wordt de kraan weer opgebouwd, dus de komende dagen wordt vooruitgang verwacht...

Plaatsen van de bladen windmolen 1

12 October 2022
Het weer werkt weer mee! De bladen worden geplaatst!
Het weer werkt weer mee! De bladen worden geplaatst!

Groot transport segmenten windmolen 2

27 October 2022
Het transport vertrekt om 20:00 uur vanuit Zwartsluis
Het transport vertrekt om 20:00 uur vanuit Zwartsluis

Groot transport bladen windmolen 2

31 October 2022
Het transport vertrekt om 20:00 uur vanuit Moerdijk en komt tussen 00:00 en 02:00 uur aan op het windpark.
Het transport vertrekt om 20:00 uur vanuit Moerdijk en komt tussen 00:00 en 02:00 uur aan op het windpark.

Lossen van de bladen

2 November 2022
Vanwege windomstandigheden werden de bladen niet meteen gelost. Op woensdag 2 november zijn de bladen op locatie neergelegd.
Vanwege windomstandigheden werden de bladen niet meteen gelost. Op woensdag 2 november zijn de bladen op locatie neergelegd.

Groot transport bladen windmolen 2

3 November 2022
Het transport vertrekt om 20:00 uur vanuit Moerdijk en komt tussen 00:00 en 02:00 uur aan op het windpark.
Het transport vertrekt om 20:00 uur vanuit Moerdijk en komt tussen 00:00 en 02:00 uur aan op het windpark.

Sluitingsdatum inschrijving crowdfunding

21 April 2023
12 April 2018
13 April 2018
14 April 2018
16 April 2018
21 April 2018
15 May 2018
14 June 2018
10 July 2018
Week 36
10 September 2018
26 September 2018
2 October 2018
3 October 2018
6 November 2018
21 November 2018
12 December 2018
19 December 2018
20 December 2018
Week 2
9 January 2019
10 January 2019
14 January 2019
Week 3
16 January 2019
17 January 2019
Week 4
22 January 2019
24 January 2019
25 January 2019
29 January 2019
30 January 2019
31 January 2019
Week 5
5 February 2019
11 February 2019
13 February 2019
1 March 2019
4 March 2019
5 March 2019
12 March 2019
19 March 2019
21 March 2019
26 March 2019
27 March 2019
28 March 2019
1 April 2019
2 April 2019
8 April 2019
Week 15
10 April 2019
Week 16
16 April 2019
17 April 2019
19 April 2019
22 April 2019
Week 17
7 May 2019
Week 21
21 May 2019
6 June 2019
26 June 2019
10 July 2019
17 July 2019
Week 30
20 August 2019
22 August 2019
27 August 2019
29 August 2019
5 September 2019
10 September 2019
24 September 2019
1 October 2019
16 October 2019
Week 44
Week 44
29 October 2019
28 November 2019
17 December 2019
19 December 2019
Week 4
19 February 2020
22 February 2020
10 June 2020
Week 25
10 July 2020
22 September 2020
25 September 2020
23 December 2020
1 January 2021
19 May 2021
3 June 2021
3 January 2022
19 January 2022
19 January 2022
15 August 2022
23 August 2022
20 September 2022
23 September 2022
3 October 2022
10 October 2022
12 October 2022
27 October 2022
31 October 2022
2 November 2022
3 November 2022
21 April 2023

Duurzaamheid doe je samen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Wij Duurzaam Staphorst speelt als coöperatie graag een rol in de aanzet en uitvoer van lokale duurzame initiatieven. Wij gaan samen voor een duurzaam Staphorst!

Duurzaamheid doe je samen

Als het dan moet, dan doen we het zelf. De Gemeente Staphorst heeft als doel een 100% coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. U kunt meepraten door lid te worden van de coöperatie. U kunt investeren in aandelen. U kunt groene stroom afnemen. Waait u een stukje met ons mee?

Ja ik doe mee!
Wij Duurzaam Staphorst staat voor
image

Duurzame initiatieven

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de Gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wil Wij Duurzaam Staphorst de transitie naar duurzame energie binnen Staphorst mede mogelijk maken door het steunen van projecten die daartoe leiden. Wanneer inwoners een goed idee hebben, wil de coöperatie dat graag weten.

image

Transitie naar duurzame energie

Gemeente Staphorst is al jaren één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat gaat niet vanzelf. Dat past bij een duidelijke visie op duurzaamheid, samen met de burger. In 2019 gaat gemeente Staphorst in gesprek over de route naar een energieneutraal Staphorst in 2050. Zij hebben ja gezegd tegen de opdracht van het rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. Wij Duurzaam Staphorst praat mee en neemt graag samen met u de rol op zich mee te werken aan een energieneutraal Staphorst.

image

Betrokken

Onze dorpsgenoten kunnen zelf bepalen in
hoeverre ze betrokken willen zijn bij de
ontwikkeling van het project en op welke stoel ze plaats willen nemen: bijvoorbeeld
door lid te worden van de coöperatie, door financieel te participeren of deel te nemen
in de klankbordgroep. Door ideeën aan te dragen of aan te jagen, door expertise binnen te brengen, samen werken we aan een duurzaam Staphorst.

De coöperatie wil een 100% coöperatief windpark neerzetten in Staphorst. Dat het profijt volledig binnen de gemeentegrenzen blijft, motiveerde mij om hieraan mee te werken.

- Piet la Roi

Als het dan toch moet, dan gaan we het zelf doen. Als het ergens kan, dan kan het in Staphorst.

- Roelof Compagner

Lid worden

Word lid en doe mee!

Een windmolenproject roept veel vragen op.
Wij Duurzaam Staphorst verzamelt deze continu en voorziet elke
vraag van een antwoord. Bijvoorbeeld: Wat betekent samen voor de wind?

Bekijk de veel gestelde vragen