Duurzaamheid doe je samen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Wij Duurzaam Staphorst speelt als coöperatie graag een rol in de aanzet en uitvoer van lokale duurzame initiatieven. Wij gaan samen voor een duurzaam Staphorst!

Duurzaamheid doe je samen

Als het dan moet, dan doen we het zelf. De Gemeente Staphorst heeft als doel een 100% coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. U kunt meepraten door lid te worden van de coöperatie. U kunt investeren in aandelen. U kunt groene stroom afnemen. Waait u een stukje met ons mee?

Ja ik doe mee!
Wij Duurzaam Staphorst staat voor
image

Participatie

Tot en met 7 september kunnen inwoners van de gemeente Staphorst zich inschrijven voor de peiling participatie. Elke dag zorgen we voor een update van de peiling. Voor hoeveel is er gezamenlijk ingeschreven? Inschrijven kan via de volgende pagina: https://www.wijduurzaamstaphorst.nl/peiling-participatie

image

Duurzame initiatieven

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de Gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wil Wij Duurzaam Staphorst de transitie naar duurzame energie binnen Staphorst mede mogelijk maken door het steunen van projecten die daartoe leiden. Wanneer inwoners een goed idee hebben, wil de coöperatie dat graag weten.

image

Transitie naar duurzame energie

Gemeente Staphorst is al jaren één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat gaat niet vanzelf. Dat past bij een duidelijke visie op duurzaamheid, samen met de burger. In 2019 gaat gemeente Staphorst in gesprek over de route naar een energieneutraal Staphorst in 2050. Zij hebben ja gezegd tegen de opdracht van het rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. Wij Duurzaam Staphorst praat mee en neemt graag samen met u de rol op zich mee te werken aan een energieneutraal Staphorst.

image

Betrokken

Onze dorpsgenoten kunnen zelf bepalen in
hoeverre ze betrokken willen zijn bij de
ontwikkeling van het project en op welke stoel ze plaats willen nemen: bijvoorbeeld
door lid te worden van de coöperatie, door financieel te participeren of deel te nemen
in de klankbordgroep. Door ideeën aan te dragen of aan te jagen, door expertise binnen te brengen, samen werken we aan een duurzaam Staphorst.

De coöperatie wil een 100% coöperatief windpark neerzetten in Staphorst. Dat het profijt volledig binnen de gemeentegrenzen blijft, motiveerde mij om hieraan mee te werken.

- Piet la Roi

Als het dan toch moet, dan gaan we het zelf doen. Als het ergens kan, dan kan het in Staphorst.

- Roelof Compagner

Proces: wanneer en wat?

  1. SDE+ subsidie aanvragen

    Week 44

    De coöperatie zal na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in oktober de subsidie SDE+ voor het nieuw te bouwen windpark aanvragen.

  2. Deadline Provincie Overijssel

    1 januari 2021

    Deadline Provincie Overijssel voor 85,5 MW windenergie in de provincie inclusief het Windpark in Staphorst

Lid worden

Word lid en doe mee!

Een windmolenproject roept veel vragen op.
Wij Duurzaam Staphorst verzamelt deze continu en voorziet elke
vraag van een antwoord. Bijvoorbeeld: Wat betekent samen voor de wind?

Bekijk de veel gestelde vragen