Duurzaamheid doe je samen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Wij Duurzaam Staphorst speelt als coöperatie graag een rol in de aanzet en uitvoer van lokale duurzame initiatieven. Wij gaan samen voor een duurzaam Staphorst!

Duurzaamheid doe je samen

Als het dan moet, dan doen we het zelf. De Gemeente Staphorst heeft als doel een 100% coöperatief windpark waarbij de winst van het windpark de gemeentegrenzen niet verlaat. U kunt meepraten door lid te worden van de coöperatie. U kunt investeren in aandelen. U kunt groene stroom afnemen. Waait u een stukje met ons mee?

Ja ik doe mee!
Wij Duurzaam Staphorst staat voor
image

Duurzame initiatieven

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de Gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wil Wij Duurzaam Staphorst de transitie naar duurzame energie binnen Staphorst mede mogelijk maken door het steunen van projecten die daartoe leiden. Wanneer inwoners een goed idee hebben, wil de coöperatie dat graag weten.

image

Transitie naar duurzame energie

Gemeente Staphorst is al jaren één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat gaat niet vanzelf. Dat past bij een duidelijke visie op duurzaamheid, samen met de burger. In 2019 gaat gemeente Staphorst in gesprek over de route naar een energieneutraal Staphorst in 2050. Zij hebben ja gezegd tegen de opdracht van het rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. Wij Duurzaam Staphorst praat mee en neemt graag samen met u de rol op zich mee te werken aan een energieneutraal Staphorst.

image

Betrokken

Onze dorpsgenoten kunnen zelf bepalen in hoeverre ze betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het project en op welke stoel ze plaats willen nemen: bijvoorbeeld door lid te worden van de coöperatie, door financieel te participeren of deel te nemen in de klankbordgroep. Door ideeën aan te dragen of aan te jagen, door expertise binnen te brengen, samen werken we aan een duurzaam Staphorst.

De coöperatie wil een 100% coöperatief windpark neerzetten in Staphorst. Dat het profijt volledig binnen de gemeentegrenzen blijft, motiveerde mij om hieraan mee te werken.

- Piet la Roi

Als het dan toch moet, dan gaan we het zelf doen. Als het ergens kan, dan kan het in Staphorst.

- Roelof Compagner

Proces: wanneer en wat?

 1. Financiële participatie

  Week 14

  In april gaat Wij Duurzaam Staphorst u voorlichten over de mogelijkheid tot financiële participatie in het Windpark Staphorst.

 2. Overleg Provincie Overijssel

  Week 36

  Wij Duurzaam Staphorst heeft overleg met Provincie Overijssel over concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en over de ruilverkaveling. Er blijkt voor het beoogde plan geen belemmeringen te zijn om met de concept NRD door te gaan op het gekozen op gebied 8 tussen het spoor en het Staatsbos.

 3. Update bij ledenvergadering I.C.C. Staphorst

  12 december 2019

  Wij Duurzaam Staphorst geeft op de ledenvergadering van de Industriële Contact Club Staphorst ICC een presentatie over het windproject. Een jaar geleden begon hier het eerste initiatief voor een lokale coöperatie voor windenergie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.
  We lichten de leden in over de behaalde resultaten tot nu toe en over de planning van het windproject.

Lid worden

Steun duurzame projecten binnen uw gemeente en word lid. Voor €10,- per jaar word u op de hoogte gehouden van onze initiatieven, heeft u inspraak en stemrecht op onze ledenvergadering en kunt u participeren in één van onze projecten.

Een windmolenproject roept veel vragen op.
Wij Duurzaam Staphorst verzamelt deze continu en voorziet elke
vraag van een antwoord. Bijvoorbeeld: waar komt het windpark nu precies?

Bekijk de veel gestelde vragen