Doe ook mee met de Coöperatie Duurzaam Staphorst. Door lid te worden van de coöperatie wordt inspraak en stemrecht verkregen. Daarnaast is financiële participatie door investering ook een mogelijkheid. Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken. De groene stroom wordt lokaal afgezet. Samen voor de wind.

Doelstelling Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de Gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wil Wij Duurzaam Staphorst de transitie naar duurzame energie binnen Staphorst mede mogelijk maken door het steunen van projecten die daartoe leiden. Dit alles ten behoeve van haar leden, inwoners en organisaties in de gemeente Staphorst.

Ik word lid van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst