Wij Duurzaam Staphorst komt in aanmerking voor SDE+

27 februari 2020

Vorige week ontving de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat de subsidie Stimulering Duurzaam Energieproductie (SDE+) zal worden verstrekt. Deze subsidie mag de coöperatie inzetten voor het opwekken van duurzame energie door de bouw windpark Bovenwind. Het aanvragen en toekennen van deze stimuleringsregeling is een van de voorbereidende stappen, voor de start van de bouw van het windpark, die na de verleende vergunning is afgerond. De subsidie SDE+ wordt gedurende 15 jaar verstrekt voor het windpark vanaf het moment dat het in gebruik genomen is. De coöperatie is in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het bezwaar dat is ingediend voor de vergunning die de gemeente Staphorst in oktober 2019 heeft verleend. De coöperatie is ondertussen bezig met een aantal voorbereidende activiteiten. Een daarvan is bijvoorbeeld de keuze van de windturbines en de selectie van de turbineleverancier.

 

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan

duurzame dorpen binnen de gemeente Staphorst. Wij Duurzaam Staphorst wil de transitie naar duurzame energie ondersteunen door projecten. Wanneer inwoners een goed idee hebben, kunnen zij contact opnemen: info@wijduurzaamstaphorst.nl Meer informatie over de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst of lid worden? Kijk op de website: www.wijduurzaamstaphorst.nl