Windpark Staphorst gaat iedereen aan

3 april 2019

De Staphorster 1 april 2019

Staphorst – De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, voor Staphorst door Staphorst, groeit gestaag. Behalve dat het aantal leden wekelijks groeit, hebben zich nieuwe ambassadeurs gemeld. Een mooie opsteker voor de coöperatie. Afgelopen donderdag heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om hen bij te praten over de activiteiten van de coöperatie.

Ondanks dat zijn er ook tegengeluiden. ‘Klopt en gelukkig leven we in een democratisch land en mag je ook ergens tegen zijn. We ontnemen ook niemand het recht om via de mogelijkheden binnen de wet zijn of haar bezwaar kenbaar te maken. Gelukkig ervaren we ook dat velen het besef hebben dat de Rijksoverheid en Provincie ons hebben opgelegd dat er op 1 januari 2021 molens moeten draaien in Staphorst. Dat is een hard gegeven, dus laten we dan maar zorgen dat het rendement in eigen dorp blijft’, vertelt Roelof Compagner, voorzitter van de coöperatie. ‘Niet alleen de lasten maar ook de lusten. Behalve met nieuwe ambassadeurs zijn we ook in gesprek met allerlei partijen waaronder met de omwonenden over bijvoorbeeld het omgevingsfonds.’

Omgevingsfonds
‘Het omgevingsfonds is bedoeld voor omwonenden in de directe omgeving van het windpark. De omwonenden die in aanmerking komen voor het omgevingsfonds hebben inmiddels informatie gekregen van de coöperatie. Het is zeker niet zo dat alle bewoners van de woningen die in het omgevingsfonds vallen ook daadwerkelijk overlast ervaren. De voorkeursopstelling van het windpark voldoet bijvoorbeeld ruimschoots aan de geluidsnormen. Van slagschaduw zal minimaal sprake zijn (minder dan totaal 1 uur per jaar) doordat de coöperatie heeft besloten de windmolens stil te zetten bij slagschaduw in woonwijken en het buitengebied. Dit wordt automatisch geregeld door een sensor op de windturbines. Echter de overlast door het zicht op de molens zal iedereen op zijn/haar eigen manier ervaren’, vertelt Piet la Roi, projectleider van het windpark.

Informatievoorziening
Behalve informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs en omwonenden heeft er afgelopen dinsdag een informerende raadsvergadering plaatsgehad. De coöperatie heeft aan de raadsleden uitleg gegeven over het uitgevoerde proces, de ingediende vergunning en de milieu effecten rapportage. De raad heeft onder andere vragen gesteld over de uitkomsten van de onderzoeken, de mogelijke effecten van het windpark op de omwonenden en de uitwerking van het profijt voor Staphorst. Het windpark staat opnieuw op de agenda op de raadsvergadering van 16 april 2019.