Windmeting bij Wij Duurzaam Staphorst

12 mei 2020

Als het voor de wind gaat… De voorgenomen bouw van drie windturbines werpen alleen vruchten af als er wind waait. Dat de wind waait in Nederland is een vaststaand feit, toch willen windsnelheden verschillen, afhankelijk van de locatie en hoogte. Om een goed beeld te krijgen wat de windsnelheid ter plekke op het voorgenomen windpark Bovenwind doet zijn er de afgelopen maanden windmetingen gehouden in het gebied.

Eerder is er gebruik gemaakt van theoretische modellen en berekeningen en nu is dat in de praktijk gemeten. De uitkomsten van deze meting worden gebruikt voor het doorrekenen van de hoeveelheid op te wekken stroom, een belangrijke factor bij de financiering van de aanschaf van de turbines, wat de volgende stap is.

Na de inventarisatie van een aantal turbineleveranciers het afgelopen jaar is door de coöperatie een voorkeurs-leverancier uitgekozen waarmee de contractonderhandelingen in januari zijn vervolgd. De planning is om de contractonderhandelingen in juni dit jaar af te ronden. De coöperatie kan dan meer informatie geven over welk type/merk molen gebouwd wordt.

Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk de gemeente Staphorst versterken.