Windpark Bovenwind wekt eerste duurzame stroom op!

16 januari 2023

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst realiseert een 100% lokaal energie-initiatief, waarbij de opbrengsten ten gunste komen aan de inwoners van Staphorst. Windpark Bovenwind is daarvan het eerste resultaat, een park waar drie high-tech windmolens worden gebouwd en waarvan de eerste gereed is en nu energie opwekt.

‘Dit moment is een echte mijlpaal, een heuglijk moment, daar waar het allemaal om gaat: de eerste molen draait en de energie opwek van Bovenwind is een feit!’, zegt Jenko Huls, voorzitter van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

De eerste windmolen genereert energie, waardoor er ook lusten kunnen worden verdeeld. Die lusten, daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. De inwoners van gemeente Staphorst hebben in de aanloopfase gelegenheid gehad om zich in te schrijven voor een peiling. Deze groep is inmiddels benaderd om haar peiling te herbevestigen. Momenteel wordt door het bestuur van de coöperatie een extra openstelling voorbereid. Over de voorwaarden van deze openstelling en de bijbehorende prospectus wordt later gecommuniceerd.

Een andere mijlpaal die ook noemenswaardig is dat Wij Duurzaam Staphorst haar 300ste lid heeft mogen verwelkomen. Lid worden kan nog steeds via wijduurzaamstaphorst.nl. Je blijft dan op de hoogte van de ontwikkelingen, ook rondom de extra financiële participatie.

Duurzame energie, dat is belangrijk, vooral lokaal gewortelde initiatieven. Maar voor het realiseren van dergelijke projecten is geld nodig om uiteindelijk energie te produceren en in de omgeving de lusten te laten landen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft daaraan bijgedragen en is aandeelhouder van het project Windpark Bovenwind.

Marion Wichard van WDOD: “Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons gebied ook direct van profiteert. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Door samen met de lokale coöperatie te werken aan het bouwen van deze windmolen zetten we weer een mooie stap richting ons doel. Tegelijkertijd dragen we bij aan de concrete ontwikkeling van de Regionale energietransitie in Overijssel.”