Wij Duurzaam Staphorst klaar voor de start

3 januari 2022

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst is het nieuwe jaar goed begonnen met een startschot voor de bouw van Windpark Bovenwind met drie windmolens die gezamenlijk 12 Megawatt energie gaan opwekken. Inmiddels zijn alle intenties omgezet in aktes bij de notaris zoals afspraken met grondeigenaren en de samenwerking met het Waterschap Drents Overijssels Delta (WDODelta). Er is een hypotheek voor het project Bovenwind afgegeven door de ASN bank en de definitieve opdracht voor de bouw van Windpark Bovenwind is verstrekt aan Enercon.

Samen delen

Het Windpark Bovenwind is één van de projecten die Wij Duurzaam Staphorst heeft geïnitieerd. Wij Duurzaam Staphorst is een coöperatie van en voor particulieren en bedrijven uit gemeente Staphorst met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame dorpen en het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in gemeente Staphorst. Het Windpark Bovenwind is daar een onderdeel van. Naast de coöperatie is WDODelta ook aandeelhouder van Windpark Bovenwind en is daarmee zoals gepland partner. Met het produceren van meer groene stroom draagt het waterschap ook concreet bij aan de regionale energietransitie.

Opbrengst

De opbrengst van deze duurzame energieopwekking wordt lokaal verdeeld. Zo is er een maatschappelijk fonds, worden grondeigenaren gecompenseerd, is er een omwonendenvergoeding en kan iedereen in het dorp dit jaar deelnemen door het kopen van participaties. Het rendement wordt verdeeld over de participaties. De crowdfunding voor windpark Bovenwind wordt in de loop van 2022 opgestart.

Inloopspreekuur

Heeft u vragen over de bouw van het windpark dan bent u welkom op het inloopspreekuur waar u kennis kunt nemen van de verschillende bouwfases en planning. Het spreekuur vindt plaats op woensdagmiddag 19 januari 2022 van 15.00 – 17.00 uur. Om 1,5 meter en het maximaal aantal mensen in een ruimte te waarborgen wordt er gewerkt met tijdblokken. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk op info@wijduurzaamstaphorst.nl U ontvangt dan van Wij Duurzaam Staphorst een bevestiging van datum, tijd en locatie. Tijdens het spreekuur is er gelegenheid om vragen te stellen aan de diverse betrokken partijen en uiteraard aan coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

Wij Duurzaam Staphorst
Wij Duurzaam Staphorst is in 2018 opgericht en heeft inmiddels bijna 300 leden. De lokale bevolking, ambassadeurs van de coöperatie en WDODelta hebben een flink startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark, de rest van het eigen vermogen wordt opgehaald via crowdfunding. Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast ook maatschappelijk gemeente Staphorst versterken.