Windmolens in Staphorst, waarom? 5 vragen aan Coöperatie Wij duurzaam Staphorst

7 april 2018

Weblog Rouveen

De jonge Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst is één van de aanbieders van een Windplan aan de Gemeente Staphorst. Aanstaande donderdagavond 12 april houden zij een informatie avond bij Zaal Spoorzicht om 20.00 uur voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Staphorst. Aansluitend volgt vrijdagavond 13 april een inloopavond voor mogelijke omwonenden en mogelijke grondeigenaren. Wij hebben 5 vragen voor de voorzitter van de coöperatie Roelof Compagner.

Waarom windmolens?
‘Het was niet in mij opgekomen vorig jaar dat ik voorzitter zou worden van een coöperatie dat windmolens moet plaatsen. En dat is ook wat het is. Het is geen vrijwillige keuze van Gemeente Staphorst dat er windmolens komen. De provincie moet voldoen aan een energienorm en heeft onder andere Staphorst op de korrel gehad om deze te plaatsen. Wanneer gemeente Staphorst daar niet aan meewerkt zal de provincie dit zelf gaan verzorgen en dan verliezen we onze inbreng, maar ook de opbrengst! Dat ze er zullen en moeten komen is zo een feit en niet meer te bediscussiëren.’

 

Wie is de coöperatie
‘De coöperatie bestaat uit bestuursleden die het belangrijk vinden dat we dit zelf kunnen en als ambassadeur optreden voor het project: Roelof Compagner (voorzitter) Jenko Huls (secretaris), Jan Slager, (penningmeester), Albert Bloemhof (algemeen bestuurslid) Jan Talen (algemeen bestuurslid) en Jan Roelof Kooiker (algemeen bestuurslid). Daarnaast is er een projectgroep die zich vooral met de inhoudelijke kant van het Windplan hebben gebezigd: Albert Bloemhof, Jan Dunnink, Jenko Huls, Bert Kuijers, Piet la Roi, Theo Bouius, Jan Vos en Herman Dunning. En alsof dat niet genoeg is hebben we ook regelmatig contact met onze groep mede-initiatiefnemers van het eerste uur zo’n 20 ambassadeurs, ondernemers en burgers uit gemeente Staphorst.’

 

Wat wil de coöperatie?
‘De coöperatie is twee weken geleden opgericht. De coöperatie stuurt onder andere een project-/werkgroep aan voor de uitwerking van het plan voor de realisatie van 12 MW aan windenergie in Staphorst. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan het geplande windmolenpark. Door lid te worden van de coöperatie en/of door te participeren in aandelen. Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken. De groene stroom wordt lokaal afgezet. Als ze er dan toch moeten komen dan graag op deze manier zodat we er allemaal van mee kunnen profiteren.’

 

Hoe kunnen bewoners meepraten?
Aanstaande donderdag en vrijdag houden we een informatie avond en een inloopavond, we verwachten een massale opkomst. We begrijpen dat er veel vragen zijn en willen die ook graag beantwoorden. Door lid te worden van de coöperatie of in een later stadium te participeren kun je aanhaken. Leden houden we sowieso op de hoogte van de voortgang en de te nemen stappen. Lid worden kan vanaf dinsdag via www.wijduurzaamstaphorst.nl of donderdagavond en vrijdagavond bij de bijeenkomsten.’

 

Wanneer komen de windmolens?
‘De realisatietermijn die gevraagd wordt is 2020. Afhankelijk van het te kiezen gebied waar ze komen en de voorbereidingen die getroffen moeten worden moet blijken of dit haalbaar is. Aan de organisatie zal het niet liggen.’