Inloopbijeenkomst Windpark Wij Duurzaam Staphorst

26 september 2018

De Staphorster

Staphorst – Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst houdt woensdagavond 3 oktober in samenwerking met gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst in de patio van het gemeentehuis.

Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn alle Staphorsters en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken. Met het idee voor en door Staphorst zet de coöperatie de eerste concrete stappen naar realisatie van het windpark.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over het geplande windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Er is ruimte tot het stellen van vragen, vragen van belanghebbenden zijn voor Wij Duurzaam Staphorst van groot belang om rekening mee te houden op weg naar de uitvoering van het windpark. Op de inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de mogelijke posities van de windmolens binnen het zoekgebied, informatie over de voortgang en planning van het windpark en de manier waarop Wij Duurzaam Staphorst het profijt van het windpark in de gemeente houdt.

 

Slagschaduw en geluid
De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst laat uit eigen beweging een milieueffectrapportage opstellen. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport. De coöperatie doet dit om mogelijke effecten goed in beeld te hebben en wil heel graag dat inwoners meedenken over wat precies wordt onderzocht. De te onderzoeken punten staan in de conceptnotitie reikwijdte detailniveau (NRD). In de notitie staat het zoekgebied, opstellingsvarianten en de milieueffecten die voor het nieuwe windpark worden onderzocht. De uitkomsten worden opgenomen in de milieueffectrapportage. Slagschaduw en geluid zijn bijvoorbeeld te onderzoeken milieueffecten. De NRD ligt ter inzage bij de gemeente Staphorst voor een periode van zes weken vanaf 26 september 2018. Graag vult de coöperatie deze aan met ideeën en wensen van inwoners, daarom is het belangrijk dat zij kennisnemen van deze notitie. De notitie is online te vinden op de website van gemeente Staphorst en op de website van Wij Duurzaam Staphorst.

 

Duurzame initiatieven
De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wil Wij Duurzaam Staphorst de transitie naar duurzame energie binnen Staphorst mede mogelijk maken door het steunen van projecten die daartoe leiden. Wanneer inwoners een goed idee hebben, wil de coöperatie dat graag weten.

Voor vragen aan de gemeente Staphorst over het aanstaande Windpark, een reactie op de NRD of algemene vragen over duurzame initiatieven kunt je ook terecht op de inloopbijeenkomst.