Wij Duurzaam Staphorst en Waterschap Drents Overijsselse Delta van intentie naar duurzame relatie

15 maart 2019

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft een samenwerkingsovereenkomst voor windenergie gesloten met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). In deze samenwerkingsovereenkomst staat geschreven dat ze gezamenlijk middels een windpark 12 MW aan energie zullen opwekken. Participeren in lokale projecten voor duurzame energie opwekking is één van de doelstellingen die WDODelta nastreeft om zo energieneutraal te worden in 2025.Ruim een jaar geleden werd al een intentieverklaring opgesteld. WDODelta heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het windplan van Wij Duurzaam Staphorst dat op 20 april 2018 bij de gemeente aangeboden werd. Wij Duurzaam Staphorst heeft in het afgelopen jaar veel werk verzet voor de verdere uitvoering van dit windplan.

 

Wij Windenergie Staphorst bv
Het windpark van 12 MW is één van de projecten die Wij Duurzaam Staphorst wil initiëren. Wij Duurzaam Staphorst wil een coöperatie van particulieren en bedrijven uit de gemeente Staphorst zijn met als doel een belangrijke bijdrage te willen leveren aan duurzame dorpen en het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Staphorst. Het Windpark Staphorst is daar een onderdeel van en wordt door de coöperatie ondergebracht in een exploitatie b.v. Daarvoor is Wij Windenergie Staphorst b.v. in het leven geroepen. WDODelta is voor 20% aandeelhouder in deze b.v. en is daarmee zoals gepland financieel en bestuurlijk partner. Met het produceren van meer groene stroom draagt het waterschap ook concreet bij aan de regionale energietransitie. Hans de Jong, lid van het dagelijks bestuur van WDODelta en Roelof Compagner, voorzitter WDS tekenden afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van de b.v.

Procesplanning
‘Het voorkeursalternatief waar de windmolens komen is gekozen. De vergunningsaanvragen zijn gedaan. Bestuurlijk hebben we afgelopen week de zaken ingericht. Er wordt heel hard gewerkt aan de voorbereidingen van het windpark,’ vertelt voorzitter Roelof Compagner van Wij Duurzaam Staphorst. ‘Deze maand gaan we ons verder bezig houden met gesprekken met omwonenden over de inpassing van het omgevingsfonds en gaan we de enkele grondeigenaren in het pachtgebied de we nog niet wisten te bereiken benaderen om te vragen of ze willen meedelen in de grondvergoedingen. We lopen geheel volgens het opgestelde schema. Volgende maand willen we ons gaan richten op de financiële participatie door inwoners en bedrijven in Staphorst.’

 

 

Onderschrift: Hans de Jong, lid van het dagelijks bestuur van WDODelta en Roelof Compagner, voorzitter WDS tekenden vorige week de samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van de exploitatie b.v. voor het windpark.