Gemeente Staphorst gunt coöperatie Wij Duurzaam Staphorst bouw drie windturbines

23 mei 2018

RTV Oost

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) mag in de gemeente Staphorst drie windturbines bouwen. Die leveren samen 12 megawatt aan windenergie. Daarmee kunnen naar verwachting circa 8.000 tot 9.000 huishoudens per jaar van stroom worden voorzien.

Er waren vijf plannen binnengekomen, die door een onafhankelijke commissie zijn beoordeeld. Uit het advies van de commissie kwam het plan van WDS als beste naar voren, omdat die voldeed aan de door de gemeente gestelde criteria. Het advies van de commissie is vervolgers door het college van burgemeester en wethouders overgenomen.

In het plan van WDS wordt nagenoeg volledig coöperatief gewerkt. Het gaat om de bouw, de omgang met grondeigenaren en de exploitatie. De inkomsten vloeien terug naar de gemeenschap. WDS gaat nu aan de slag met de uitwerking van het plan. De plek waar de windmolens moeten komen, is nog niet bekend.