Schooldag van de duurzaamheid

14 oktober 2019

Eigenlijk zou het elke dag de dag van de duurzaamheid moeten zijn. En om onze kinderen bewust te maken van het belang van duurzaamheid was het donderdag 10 oktober dag van de duurzaamheid in het onderwijs. In Overijssel werd een grootse voorleesactie georganiseerd met ondersteuning van provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel.

Piet la Roi, projectleider van Wij Duurzaam Staphorst las voor aan groep 5/6 van o.b.s. De Berkenhorst in Staphorst. ‘Sem en Saar geven positieve energie’ was de titel van het kinderboek dat hiervoor ontwikkeld is. Duurzaamheid is een lastig begrip voor kinderen. Om dit leuk en begrijpelijk te maken zijn de ‘volwassen duurzame doelen’ vertaald naar zeven Kids Global Goals. Duurzaamheid wordt zo begrijpelijker gemaakt zoals ook bij het verhaal van Sem en Saar. Piet la Roi legde tijdens het voorlezen van het boek uit wat het effect is van rotzooi op straat. En met de belevenissen van Sem en Saar ook waarom er zonnepanelen zijn, wat een hittegolf is en dat er bij klimaatverandering vaker tornado’s kunnen zijn. Voor Wij Duurzaam Staphorst was het een leuke kennismaking met de leef- en denkwereld van onze kinderen.

Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. De coöperatie wil ook een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en maatschappelijk gemeente Staphorst versterken. Meer informatie over de voorleesactie, zie https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/kinder-global-goals/