Meeprofiteren van de wind

29 maart 2023

Wij Duurzaam Staphorst is in de eindfase van een uniek project; de bouw van drie windmolens op Windpark Bovenwind. En nu doet zij wat ze beloofde: elke inwoner van de gemeente Staphorst mag meeprofiteren van de verdiensten die de windmolens opbrengen. De coöperatie heeft zich vanaf de start ingezet voor lokaal eigendom en onderscheidt zich hiermee van commerciële ontwikkelaars. En dat is nu net wat dit project uniek maakt. Met het credo ‘als het dan moet, dan doen we het zelf’ ontwikkelden zij zelf een windplan en realiseerden zij een windpark dat 100% eigendom is van de lokale bevolking. Wil je meedoen? Dat kan!

Voordat een dergelijk project realiteit kon worden, was er geld nodig. Wij Duurzaam Staphorst vond dit onder andere bij lokale inwoners en ondernemers die bereid waren te investeren in de risicovolle voorfase. Deze mensen hebben groot risico gelopen, immers, op deze manier op lokale wijze aan de energietransitie werken kenden wij nog niet in de regio. Maar nu de molens zijn gebouwd en de techneuten met de laatste puntjes bezig zijn, zien de ambassadeurs van het eerste uur hun investering omgezet worden in participaties. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft mee-geïnvesteerd in het project.

En nu is het jouw beurt! Alle inwoners van de gemeente Staphorst mogen meedoen. De enige voorwaarde is dat je op het moment van inschrijving lid bent van de coöperatie. Doordat alleen inwoners van de gemeente Staphorst lid kunnen worden van de coöperatie, blijft het Windpark Bovenwind lokaal eigendom. Bij de toewijzing van de certificaten aan de inwoners zal er gestreefd worden naar een zo breed mogelijke spreiding over de inwoners van de Gemeente Staphorst.

Meedoen kan hier. Hier vind je meteen alle informatie die je nodig hebt. Zo is er een informatiememorandum te vinden waarin onder andere het risico van deelname wordt beschreven, informatie over het verkopen van certificaten en de rendementsverwachting. Je kunt je inschrijven voor maximaal € 5.000,-. Op 31 maart start de inschrijving en deze sluit op 21 april 2023. Wil jij ook profiteren van de wind? Meld je dan snel aan!

In de loop van de tijd heeft Wij Duurzaam Staphorst een indrukwekkend ledenaantal weten te bereiken. Allemaal inwoners van de gemeente die zich realiseren dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Dit is een van de motivaties om mee te willen werken aan de energietransitie, maar dan wel op een manier dat niet alleen de lasten, maar juist de lusten ten goede komen aan de omgeving. Onder deze leden is in 2021 gepeild of ook zij willen participeren. Een zeer groot deel van de leden heeft dit in oktober 2022 bevestigd en gebruik gemaakt van de mogelijkheid om participaties te reserveren. Hiermee heeft de coöperatie al een deel van de doelstelling van 100% lokaal eigendom behaald.