Inloopbijeenkomst peiling

21 augustus 2019

Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark Bovenwind van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst deze weken in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden. Ook kunt u uw deelname reserveren tot en met zaterdag 7 september  via deze site.

Informatieavonden
Tijdens de eerste avonden op dinsdag 20 augustus in Rouveen en donderdag 22 augustus in IJhorst liep het gedurende de inloopbijeenkomst rustig door met belangstellende bezoekers. Inwoners kregen informatie via twee korte doorlopende presentaties. De vragen van inwoners waren inhoudelijk en in detail is soms aanvullend ingegaan op specifieke vragen. Deze belangstelling en vragen getuigen van lokale betrokkenheid bij het windproject van Wij Duurzaam Staphorst.

Inschrijving
Vanaf de eerste dag dat de inschrijving open staat op deze website, hebben inwoners zich online al ingeschreven. De tussenresultaten van de peiling worden vermeld op onze homepagina en de pagina voor de inschrijving.

De andere inloopavonden staan gepland op donderdag 22 augustus in restaurant De Vos te IJhorst,  dinsdag 27 augustus en donderdag 29 augustus in zaal Spoorzicht te Staphorst. Inwoners zijn welkom van 19.30 tot 22.00 uur. In IJhorst vindt de avond plaats van 18.30 tot 21.30 uur i.v.m. het Rieversterfeest.

Peiling
Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De inschrijving bij de peiling in combinatie met het lidmaatschap van Wij Duurzaam Staphorst geeft voorrang op inwoners die zich in 2020 inschrijven om mee te doen in de uiteindelijke participatie. Meer over de peiling is te lezen op de webpagina onder ‘Profijt’.